* ضرورت نظارت کار شرکت های دانش بنیان * نوشته محمد اشراقی

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

* ضرورت نظارت کار شرکت های دانش بنیان 

روزگاری تاسیس کارخانه ها و انواع شرکت های خدماتی و بازرگانی با هدف توسعه کشور رایج شد و از قبل این امور  وام های نجومی گرفته شده و می شود. بخشی از اینگونه موسسات علیرغم استفاده از وامهای کلان در عرصه ثمردهی کامل لنگیدند و فقط به تمکن سرمایه گذاران افزودند.

خطر، این نوع پیش آمد ها، در مورد انواع  شرکت های دانش بنیان نیز وجود دارد. احتمالا  روزی معلوم خواهد شد که اغلب فعالیت های انجام شده
در این عرصه هم به سودجویی های کلان ختم شده اند.

ممکن است اینگونه برداشت شود، که به موضوعات مشابه دید منفی وحود دارد.  ولی می شود گفت هدف دادن هشدار به مسئولین اموری است که در زمینه ساماندهی و اجرای کارهای یاد شده، استمرار عمل توام با نظارت اعمال کنند. تا درعرصه سرمایه های مادی و معنوی فرصت سوزی ها تقلیل یابد.

* ضرورت اعلام آمار مربوط به بازگشایی مدارس

بازگشائی مدارس  از این ماه آغاز و اجرا می شود. به عهده مسئولین ذیربط می باشد که در مقاطعی مسائل مربوط به واگیری کرونا را با دقت بررسی و نتایج حاصله را با روش های مناسب به اطلاع مردم و منابع ذیربط برسانند.  تهیه اطلاعات، تحلیل آنها  و اعلام نتایج حاصله  در تصمیم گیری مردم و مسئولین نقش مهمی ایفا می کند.

* پروژه ها نباید نیمه تمام رها شوند

پروژه های نیمه تمام حاصل عواملی از قبیل عدم تناسب،  بی پولی، و ناکارآمدی ها هستند.

پروژه مناسب یعنی پروژه نافع و مورد نیاز مبرم که تامین  پول آن جزو اولویت ها محسوب و بموقع یا با حداقل تعویق و تاخیر اجرا و مورد بهره برداری قرار  می گیرد.

بعضی از پروژه نیز بعلت نبود اعتبار و کمی بودجه و ضعف پیگیری و اجرا نیمه کاره  می مانند. تامین اعتبار و بودجه و یا واگذاری آنها به بخش خصوصی از راههای احیاء و ادامه  اجرا اینگونه پروژه ها
می باشد.

توضیح اینکه کسب درآمد از واگذاری برخی از پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی، می تواند در اجرای پروژه های نیمه تمام دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

در ارائه عملکرد ۱٠٠روزه رئیس جمهوری، نشانی از شناسایی و پیگیری جامع کارهای بجای مانده از دولت های گذشته و اداره راه کارهای انجام یا پیگیری منسجم و سیستماتیک آنها دیده نمی شد. انتظار می رود این نوع خلاء مشهود در برنامه دولت سیزدهم،  وجود نداشته باشد.

ولی اگر این خلاء وجود دارد، حتما باید به نحو مقتضی و فوری پر گردد و باطلاع عموم و مسئولین مربوطه رسانده شود.

 

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا