*هوای تبریز برای همه ناسالم است* نوشته محمد اشراقی

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

*هوای تبریز برای همه ناسالم است

اخیرا با توجه به عوامل گوناگون هوای شهر ها آلوده شده و رفع آلودگی هوا در اغلب شهرها از جمله تبریز نیازمند مدیریت بحران می باشد.

مدیریت بحران احتیاج به مشارکت عمومی و کارهای گروهی دارد. در مراحل بحرانی فعلی آلودگی هوای تبریز، نمایندگان مجلس، استانداری و سایر ارگان های ذیربط، سعی در تقلیل میزان عوامل آلوده کننده متعدد از جمله وسایط ترافیک و استفاده از گاز در منازل وکارگاه ها، سیاست هائی اتخاذ می نمایند. برای عملی شدن این سیاست ها، همکاری عمومی  نیز لازم است. در خصوص تغییر نوع سوخت نیروگاه ها از گاز به مازوت و بالعکس، تعیین و اعمال سیاست کلی کشوری لازم است. ولی گویا در بین استانها و شهرها حب و بغض و  نوعی تبعیض اعمال می شود. تبعیضات معموله، توسط نمایندگان و مدیریت استان پیگیری و مورد اعتراض قرار گرفته است.

نظر باینکه وضعیت هوا در اکثر شهر ها بحرانی است، نمایندگان و مدیران استان  علاوه بر اقدامات و پیگیری های درون استانی،باید اعمال عدالت در بین استانها و شهرهارا با جدیت تمام دنبال نمایند.

*کارخیرین قابل تقدیر و تقلید می باشد

مدارس، مساجد و  پل ها زیادی  وجود دارد، که توسط انسان های متمکن خیر برای استفاده عموم ساخته شده است. کارخیر در حیات انسان ها مسیر تکامل روحی و معنوی محسوب می شود.  کار خیر از معنویت و زیبائی خاصی برخوردار است. تجسم زیبایی کارهای خیر علاوه بر ساختار فیزیکی آثار ذیربط از جمله مدارس،  مساجد،  پلها و بیمارستان لمس و احساس می گردد. در طول زمان ادامه استفاده از آثار یاد شده این نوع زیبایی در حیات مستمر و جاری نسلهای استفاده کننده از آنها هم مشهود می باشد. کار های خیر و ویژگی های متعالی خیرین از قابلیت تقدیر و تقلید شایسته برخوردار است. و خیرین نیز  جزو افتخارات ملتها شمرده می شوند.

 

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا