* طرح آزاد اندیشی در جامعه لارم است.* نوشته محمد اشراقی

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

* طرح آزاد اندیشی در جامعه لارم است.

آزاد اندیشی پایه ایجاد جامعه دارای انواع آزادی می باشد. جوامع آزاد از لحاظ فکری، علمی، فنی، اجتماعی و اقتصادی دارای شاخص های  مترقی و مفید هستند. می توان حدث زد که طرح های آزاد اندیشی، مورد اجرا در دانشگاهها، مسلما  برای ایجاد و افزایش تعامل  و تبادل فکر بین گروه های فکری، عقیدتی و اجرائی موجود در درون  دانشگاه ها اجرا می شود. آزاد سازی افکار برای شکستن رکود فضاهای بسته فکری مفید است. فایده اینگونه آزاد اندیشی های ابداعی بشرط استمرار،  نداشتن هزینه و دادن ثمره ملموس در عرصه های عملی تحقق می یابد. درغیر اینصورت، آزاد اندیشی های ابداعی از سوی حاکمیت، از عمری کوتاه بهره مند می شوند و در مراحل نظری متوقف می گردند و بی حاصل
می مانند.

* دور هفتم مذاکرات برجام به مرخصی رفت

هرکدام ازطرف های درگیر دور هفتم مذاکرات برجام، در مورد توقف موقت جلسات، نظرات مختلف ارایه می کنند. ولی بیانات متفاوت علیرغم داشتن ظواهر مغایر در مخاطبین مشابه هستند.

همه اقوال نشان از نبود توافق دارند. سیاستمداران گروه ۱+۴ ظاهرا هرکدام ابزار های و ایده آلهای مخصوصی دارند و ازجدیت و صمیمیت برخوردار نیستند. مثل اینکه دولت های گروه فوق، تمایل جدی به بازکردن قفل برجام نیستند.

واهمه این است که در اثر کش دادن مذاکرات، هرکدام از طرف ها روزی  بنوعی در حلیم برجام غوطه ور شوند. و عوارض منفی افتادن در حلیم اختلافات، فقط منافع نامشروع دشمنان ملت های درگیر در برجام را تامین کند و مضرات عدم سازش، و تحمل مخاطرات و هزینه های جاری برجام و ادامه بحران، توسط ملتهای عضو گروه ۱+۴ ادامه یابد.

* وزیر ارتباطات: اینترنت بدون فیلتر ندارم

بنظر می رسد که نداشتن اینترنت بدون فیلتر فضیلت نیست. و گفته وزیر ارتباطات نیز باتوجه به شان و وظایف شغلی ایشان باید نوعی تبلیغ تلقی شود.

نداشتن اینترنت بدون فیلتر،  نباید برای همه الزامی باشد و اصولا استفاده آزاد از اینترنت به افراد و گروه های دارای صلاحیت  باید مباح وآزاد باشد، چه برسد به وزیر ارتباطات یک کشور که در اینمورد مقام ویژه دارد. ضمنا اگر منصفانه بررسی شود، احتمالا  در مثبت بودن تراز اعمال محدویت های رایج در اینترنت ایران، شک و تردید بوجود می آید.

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا