تراکتور و ماشین سازی همچنان شاکی دارند و محکوم می شوند

تیم های تراکتور و ماشین سازی تبریز جزو محکومان احکام های جدید کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان فوتبال هستند.

به گزارش ارک خبر،به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای جدید صادره از سوی کمیته تعیین وضعیت به شرح زیر است:

* پیرو شکایت محمد مشایخ از باشگاه نفت مسجد سلیمان به دلیل مطالبه وجه یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریالی، این باشگاه به پرداخت یک میلیارد و سی میلیون ریال محکوم شد.

* محمدرضا خانزاده از باشگاه تراکتور بابت مطالبه یازده میلیارد ریالی شکایت کرد و این باشگاه به پرداخت هشت میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون ریال محکوم شد.

* پیرو شکایت غلامحسین کریم پور از باشگاه ماشین سازی تبریز بابت مطالبه چهارصد و هشتاد میلیون ریالی، این باشگاه به پرداخت مبلغ مورد مطالبه محکوم شد.

‌همچنین شکایت اصغر اعتباری از باشگاه ماشین سازی تبریز منجر به محکومیت باشگاه به پرداخت دو میلیارد ریال معادل کل مبلغ مورد مطالبه بازیکن شد.

مهدی جعفرپور نیز شکایتی بابت مطالبه هفتصد و پنجاه میلیون ریال از ماشین سازی تبریز کرد که طبق رأی کمیته وضعیت بازیکنان این باشگاه به پرداخت چهارصد و چهل و دو میلیون ریال محکم شد.

باشگاه ماشین سازی باید مبلغ سیصد میلیون ریال نیز پیرو شکایت اسماعیل بالایی به وی بپردازد.

* با شکایت امیرحسین فشنگچی از باشگاه هوادار بابت مطالبه چهار میلیارد و یکصد میلیون ریالی، کمیته وضعیت بازیکنان با توجه به اعلام طرفین مبنی بر توافق، قرار رد دعوی صادر کرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا