اورمیه دیار تورکان است

در زمان خلافت حضرت عمر دو زن مدعی مادری طفلی شدند علی(ع) آن دو زن را احضار و راجع به ادعای هر کدامشان توضیحاتی خواست هردو بر سر ادعای خود راسخ بودند پس، حضرت دستور داد ارّه ای را بیاورند و گفت:«می خواهم این طفل را به دو نیم کنم و سهم هر مادر را به خودش بدهم.» یکی از آنها ساکت ایستاده بود دیگری با شنیدن این حرف گفت:« یا ابالحسن چه می کنید؟ اگر چاره ای جز نصف کردن طفل نیست، من سهم خود را به آن زن بخشیدم و دیگر ادعائی ندارم.» حضرت علی(ع) خطاب به وی فرمود: « این طفل فرزند توست، چون اگر فرزند او بود دلش به حال این طفل می سوخت و اعتراض می کرد.» زن دیگر به دروغ خود اعتراف کرد و طفل به مادر واقعیش رسید. این حکایت دقیق فعلی مابین تورکان آذربایجان و میهمانان مهاجر محترم مدعی در آذربایجان غربی است این استان سالهاست با مشگلات توسعه ای، زیست محیطی، امنیتی، زیرساختی، دست و پنجه نرم میکند نمایندگان مجلس، شوراهای اسلامی، علماء، فعالان اجتماعی و رسانه های یک طرف کم و بیش در دغدغه این استان میسوزند و هزینه می دهند و منتسبین طرف دیگر تنها و تنها به فکر ایجاد جای پای بیشتر و کسب سهم بهتر و برتر از موجودیها بدون ذره ای دغدغه از چیزهائی است که نابود میشود و شاید مصلحت را در این میبینند که با نابودی بیشتر صاحبان اصلی سهم مانده خود را به اینها واگذار کنند و بروند و این تفاوت تعامل و عملکرد در تمامی موفقیت و شکست، شادی ها و غمهای استان بروز و ظهور دارد

– آیا یک مورد ناراحتی و اعتراض به خشکیدن دریاچه از مدعیان دیده اید؟ اما دهها مورد از اعتراض آنها نسبت به لوایح انتقال آب و احیاء را حتی از نمایندگانشان  مثل”حبیب زاده بوکان، محمودزاده مهاباد، قاسمی پور مریوان، حسین پورسردشت، رضازاده سلماس”در همین هفته شاهد بوده ایم.

– آیا ناراحتی و اعتراض به ناامنی ناشی از وجود گروههای ترور و قاچاق در مرزها که معمولا هفتگی به شهادت نیروهای انتظامی و مرزبانی منجر میشود را مشاهده کرده اید؟

– آیا حساسیت و اعترضی به عدم توسعه و نبود زیرساختها مشاهده نموده اید؟

اما اعتراض به برگشت نامهای اصیل جغرافیائی وتلاش در معرفی شهرهای استان بنامهای جعلی، تلاش در توسعه و عادی سازی قاچاق با اقلیمک عراق را خیلی دیده ایم.

همه اینها بیانگر یک واقعیت است وآن اینکه آذربایجان غربی و اورمیه خاک آذربایجان و متعلق به مادر واقعی تورکها” بوده و خواهد بود و بقیه مدعیان مهاجران عزیزی هستند که مورد میهمان نوازی ذاتی تورکها قرارداشته ودارند و خواهند داشت.

فعال توسعه و فرزند آذربایجان- نیکبخت

دکمه بازگشت به بالا