وضعیت صنعتی استان

گزارش مدیر اداره کل صنایع، معادن و تجارت «صمت» نشان می دهد که کارهای مهم و قابل توجه زیادی در جهت رفع مشکلات صنایع، معادن و تجارت استان انجام شده است. حتما عادی سازی وضعیت استان با جدیت ادامه خواهد یافت. ضمنا مسئولین ذیربط اشراف دارند که استان آذربایجان شرقی با توجه پطانسیل خود در بسیاری از شاخص ها پائین بوده و برای تقویت وجبران کاستی ها و ارتقا به رتبه های بایسته خود نیازمند توجهات بیشتر و اقدامات جدی و سریع مسئولین ملی و استانی می باشد. باور این است که مردم استان آذربایجان شرقی دارنده امکانات مادی و معنوی زیاد و پطانسیل های برجسته و موقعیت های مرغوب، نباید درهیچ زمینه ای از داشتن شاخص های اقتصادی و صنعتی منفی و رتبه کمتر از دوم کشوری رنج
رنج به برد. آماده کردن محیط سرمایه گزاری های داخلی و خارجی بیشتر و تلاش در معرفی شایستگی های استان به نظام، دولت و سرمایه گزاران داخلی و خارجی می تواند در اینمورد مفید واقع گردد.

* تمرکز یا عدم تمرکز؟
وقتی در خانه و خانواده از حقوق اهالی خانواده صحبت می شود، باور عموم براین اصل روانشناختی استوار می شود که افراد دارای حقوق متعددی هستند ورعایت این حقوق لازم می باشد.
روان شناسان، در برخورد با آثار آسیب های اجتماعی مشهود در سازمانهای اداری، نخست به سابقه و موقعیت افراد تحت نظر یا مورد بررسی حساس می گردند.
در مطالعه علل رفتارهای غیر عادی افرادازقبیل، افسردگی، روان پریشی، پرخاشگری و اضطراب، به چگونگی محیط های پرورشی ایام کودکی افراد مراجعه می شود.
این شیوه در مورد علل رفتارهای سازمانهای اداری دولتی و خصوصی نیز می تواند صادق باشد. یعنی بخشی از علل وضعیت غیر عادی سازمان های خصوصی ودولتی را می توان در سوابق تاریخی آنها پیگیری و کشف کرد.
سازمانهای متمرکزی وجود دارند که وظیفه مدیریت وسیع درسطح کشور دارند ولی چون در تفویض اختیار و مسئولیت به سازمانهای زیر مجموعه خسسی نشان می دهند، باوجود توفیق در جذب بودجه های کلان قادر به انجام وظایف مطلوب نیستند.
درحالیکه اینگونه سازمانها می توانند با تفویض بخش بزرگی از اختیار و مسئولیت های خود به ادارات تابعه در استانها نتایج فعالیت سازمان مربوطه را مثمر ثمر تر نمایند و هزینه هارا تقلیل دهند.
در استانها ادارات کلی وجود دارند که که بعلت تابعیت از سیستم های متمرکز جز احاله کارها به مرکز کار قابل توجهی ندارند. یعنی در اغلب موارد گوش بفرمان مرکزند. یعنی بجای تصمیم گیر ی در محل منتظر
پاسخ استعلام ها وی شوند.
تمرکز و پراکندگی سازمانی، انواعی از پدیده های عارضی بوده و هر کدام دارای منافع و مضاری می باشند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا