سرنوشت کارخانه تولید کاغذ در مراغه

عده ای در دهه گذشته، برای ایجاد اشتغال و توسعه صنعت کاغذ سازی در مراغه، خواستند کارخانه تولید کاغذ تاسیس نمایند. گویا بعلت نبود منابع مالی کافی پروژه را به وزارت صمت وقت واگذار نمودند.

به گزارش ارک خبر،احتمالا نبود منابع درخت کافی نیز، برای این انصراف معقول، بی تاثیر نبوده است. قابل ذکر است که وجود منابع کافی تولید و برداشت انبوه درخت مورد نیاز کاغذ سازی ها جز در مناطق جنگلی انبوه متصور نیست. لذا ایجاد کارخانه کاغذسازی، ممکن است حتی در کل ایران قابل توجیه نباشد. چنانچه ادامه کار کاغذ سازی مازندران در شمال کشور سالهاست که با مشکل تامین مواد اولیه روبرو می باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا