طلای اندریان غارت می شود

بعضی از دست اندرکاران ذوب طلا، در بازار تبریز، مشتری خاک طلای قاچاق معادن طلای اندریان و سایر معادن ورزقان هستند. مدت زیادی است که خاک طلای معادن طلای ورزقان از جمله معدن طلای اندریان بی وقفه، شب و روز توسط افراد و باندهای برداشت غیر مجاز، غارت می شود.

به گزارش ارک خبر،خاک طلا با وسایل گوناگون به دست ذوب کنندگان طلا می رسد. ادامه اینکار پر سود بجز صاحبان اصلی معدن یعنی عموم مردم برای همه دست اندر کاران استخراج طلای غیر مجاز در محل بطور آشکار و پنهان سودمند است.
این سوال مطرح می شود که چرا موضوع غارت خاک طلای معادن ورزقان مورد توجه جدی مسئولین ذیربط محلی، استانی و کشوری قرار نمی گیرد، و برای متوقف کردن فوری قاچاق طلا آین خطه اقدام قاطع نمی شود؟
آیا دزدی وقاچاق خاک طلا از معادن، عمل خلاف شرع و کار غیر قانونی نیست، تا بافوریت متوقف شود؟!

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا