لزوم اقدام سریع در تخلفات نظارتی

به گزارش ارک خبر،اعمال نظارت مستمر و محسوس در جوامع امری ضروری می باشد. بقول مشهور با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود. مسئولین نیز به ضرورت وجود نظارت قانونی و فیزیکی در بازار واقف و قائلند اما متاسفانه، یا بازار و پروسه نظارت دایر نیست یا متخلفین اعتنائی به وجود قانون وحضور ناظریم ندارند. مردم قربانی عدم اعمال قوانین و نظارت هم جز ناله در سکوت کاری بلد نیستند یا گله و شکایت را بی تاثیر می دانند. باور این است که مسئولین ذیربط به وضعیت موجود اشراف دارند و حتما در فکر چاره اند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا