رعایت حقوق بشر لازم است

حقوق بشر از بدو تشکیل جوامع بشری بوجود آمده است. حقوق بشر به طور سنتی و تاحدودی مشابه هم ، توسط عموم نهاد های قومی و دینی دنیا، شناخته شده است.
علاوه بر این، حقوق بشر ، اخیرا توسط تشکیلات سازمان ملل متحد نیز تدوین، منتشر و با صدور اعلامیه حقوق بشر، برسمیت شناخته شده است.
اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل، مثل آئین نامه جهانی عمل می کند، یعنی اصول و دستور العمل روابطم، افراد با یکدیگر و دولتها و بالعکس را، در سطوح محلی، ملی و جهانی تعریف می نماید.
می شود گفت رعایت حقوق بشر، برای حفظ نظم جوامع، تامین منافع آحاد جامعه امری ضروری می باشد.
برعکس می توان ادعا نمود که اگر در جائی، مواردی از لغو یا ضایع شدن حقوق بشر وجود داشته باشد، وضع نا متعارف مشهود را، باید حاصل اعمال انواع زورگویی های فردی و جمعی خلاف حقوق بشر دانست.
به تعبیری دیگر، جز خود کامگی و سود جوئی های مادی و معنوی ، هیچ علت فکری و عقیدتی دیگری نمی تواند عامل دیگری به لغو حقوق بشر وجود داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا