علل و آثار خشکیدن دریاچه ارومیه

علل و آثار خشیکیدن دریاچه ارومیه برکسی پوشیده نیست، یعنی عموم مردم منطقه و همه مسئولین منطقه و کشور می دانند. همه می دانند که مسئولین استانی و کشوری حق آبه دریاچه را قطع و به کشاورزی دادند. درحالیکه مسئولین استان و دولت می توانستند با دادن پول و سایر امکانات به کشاورزان استان آذربایجان غربی از خشک شدن دریاچه ارومیه جلوگیری کنند. ولی متاسفانه کوتاهی در این مورد کل آذربایجان و منطقه شمالغرب کشور را با انواع مخاطرات زیست محیطی و مهاجرت و تخلیه جمعیتی مواجه ساخته اند.
اگر منافع احیا دریاچه ارومیه ۱۰۰فرض شود ، تامین مالی کشاورزان استان آذربایجان غربی ۱۰ هم نمی شود.
معلوم نیست که مسئولین خشکاندن دریاچه کیستندن , و از این کوتاهی آشکار و غیرمسئولانه خطرناک چه مقصد و منفعتی داشته اند و دارند.
باور اینست که اگر از امروز حق آبه طبیعی دریاچه ارومیه، از آب سدها به دریاچه رها سازی شود و اقدامات انتقال آب از زاب کامل و از این طریق هم آب مورد نیاز تامین گردد، دریاچه ارومیه ، در اسرع وقت و قبل از خطرساز شدن احیا خواهد شد.
چنانچه گفته شد همه به این حقیقت مسلم واقفند ، منتها چون کار احیا دریاچه ارومیه بزرگ و عدم احیا آن خطری عظیم است ، بزرگان مسئول , موظف به اقدام جدی می باشند. وقت اظهار حالی و سخنرانی در این موضوع، اتلاف وقت جز اتلاف وقت سودی نخواهد داشت.

 

محمد اشراقی

دکمه بازگشت به بالا