حفاظت از منابع ملی وظیفه شناسی می طلبد

میزان وظیفه شناسی کارکنان و مؤسسات دولتی در چگونگی کارکرد و سود دهی مؤسسات تاثیر زیاد دارد.
گاها میزان کار کارکنان در ادارات یکی دو ساعت اعلام می شد. کم کاری شاخص بعضی مؤسسات می تواند در نتیجه نا کار آمدی روش ها ، مدیران و کارکنان کلیدی باشد.
کمی کارائی مؤسسات باعث عدم تحقق اهداف مؤسسات و سبب ایجاد ضرر وزیان می شود.
گاها دیده می شود که منافع ملی تحت اداره ها و مؤسسات عریض و طویل ، بدون اعتراض ، توسط متخلفین مورد تعرض ، سو استفاده و تصاحب غیر قانونی قرار می گیرد.
بعد از سالها و حسب تصادف ، کشف می شود که فلان مال و مللک تصاحب غیر قانونی شده و باید آزاد شود، و آزاد می شود.
آگاهی از وجود چنین حالات معیوب که در زمینه های مختلف کم و بیش وجود دارند، افزایش آگاهی، هوشیاری، وظیف شناسی کارکنان ، مدیران و بازبینی کارائی سیستم های اداری و اجرایی را می طلبد.
افزایش سطح عوامل فوق الذکر کارایی ، راندمان کار و سود دهی ادارات را ارتقا می دهد .

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا