تعیین ساعت کاری برای داروخانه های روزانه با توجیه اقتصادی

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: بر اساس مصوبه های ابلاغی حداقل فضا برای داروخانه های روزانه ۳۰ و داروخانه های شبانه روزی ۴۵ متر است.

به گزارش ارک خبر،سیدعلی فاطمی گفت: در حال حاضر و طبق قانون، فعالیت داروخانه های روزانه بین ساعت هشت صبح تا ده شب است و اگر داروخانه ای بیشتر از این مدت فعالیت کند و باز باشد، تخلف کرده است.

به گفته وی داروخانه های شبانه روزی برای ارائه خدمت به مراجعه کنندگان، هزینه هایی مانند دستمزد مسئول فنی برای شیفت شب را صرف می کنند.

فاطمی گفت: بین ساعت ده شب تا یک بامداد، داروخانه های شبانه روزی اوج مراجعه کننده در شیفت شب را خواهند داشت. بعد از این ساعت یعنی از یک بامداد تا صبح روز بعد مراجعه کننده خیلی کمی خواهند داشت.

او ادامه داد: اگر داروخانه های روزانه بعد از ساعت ده شب همچنان به فعالیت خود ادامه دهند، به دلیل هزینه های مختلف، از نظر اقتصادی داروخانه های شبانه روزی متضرر خواهند شد. بنابراین یک سقف ساعت قانونی برای داروخانه های روزانه جهت فعالیت تعیین شده است.

او افزود: بر اساس مصوبه های ابلاغی حداقل فضا برای داروخانه های روزانه ۳۰ و برای داروخانه های شبانه روزی ۴۵ متر است. این کار با هدف رفاه مردم و مراجعه کنندگان به داروخانه ها انجام شده است.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: از آن جا که مراجعه به مراکز شبانه روزی بیشتر است، باید حداقل فضای داروخانه ها ۴۵ متر مربع در نظر گرفته شود.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا