پروژه انتقال پساب از تصفیه خانه مرکزی شهر تبریز به مجتمع پتروشیمی تبریز

پیشرفت واقعی کل پروژه بالاتر از ۶۵.۵ درصد و پیشرفت واقعی پیمانکار اجرای خط انتقال، ایستگاه پمپاژ، مخزن آرامش و مخزن ذخیره ۲۰هزار به میزان ۸۳.۱ درصد و همچنین پیشرفت واقعی پیمانکار اجرای سیستم تصفیه تکمیلی پساب ۳۷.۲ درصد می باشد.

به گزارش ارک خبر،اهم اقدامات انجام شده در بخش مهندسی طی اسفند ماه عبارتند از: تکمیل مدارک فرآیندی، مکانیکال، برق و ابزار دقیق در قسمت مهندسی تفصیلی، تکمیل شدن مدارک قسمت بیسیک، طراحی نقشه های معماری اتاق تزریق سود و اسید، اتاق پمپ فیلتر شنی، اتاق پمپ  (Zero liquid discharge) ZLD، اتاق فیلترهای دوگانه، اتاق پمپ های مخزن Waste Storage، طراحی مخزن Waste Storage Tank و طراحی مخزن دوم  Clarifier Water Sump
در بخش تدارکات پروژه انتقال پساب از تصفیه خانه مرکزی شهر تبریز به مجتمع پتروشیمی تبریز مذاکره نهایی جهت خرید ZLD در حال انجام می باشد.

اهم اقدامات در بخش اجرا عبارتند از: 
ادامه عملیات جوشکاری و خاکبرداری و همچنین تست لوله های خط انتقال
ادامه عملیات قالب بندی، آرماتوربندی و بتن ریزی در قسمت های مختلف (شامل: بخشی از دیوار میانی پارت پنجم، پارت سوم  سقف در مخزن ۲۰هزار، بخش  چهارم سقف مخزن ۲۰هزار متر مکعبی، بخشی از پارت پنجم مخزن ذخیره ۲۰هزار متر مکعبی)
اجرای عملیات سند بلاست و رنگ آمیزی لوله های سایز ۶۱۰،۴۰۰ و۷۰۰ میلی متر
اتمام بتن ریزی و تکمیل کرسی چینی فونداسیون سوله
خاکبرداری ساختمان selfe cleaning
انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا