مرکز آمار ایران: 12 هزار و 573 واحد مرغداری گوشتی در کشور فعال است

به گزارش‌‌‌‌‌پایگاه خبری ارک به نقل از روز چهارشنبه ایرنا از مرکز آمار ایران، ارقام یاد شده در مقایسه با آخرین آمارگیری اجرا شده در سال 1391 شامل 18هزار و 97 مرغداری گوشتی در کشور بوده که از این تعداد 14هزار و 356 مرغداری فعال و مابقی (3741 واحد) غیرفعال بوده اند.
مقدار تولید مرغ زنده در سال 1393 در مرغداری‌های پرورش مرغ گوشتی 2 هزار و 53 تن گزارش شده که نسبت به آمارگیری انجام شده در سال 1391 حدود 146 هزار تن (8 درصد) افزایش یافته است.
تعداد کارکنان شاغل در مرغداری‌های پرورش مرغ گوشتی در سال 1393، 49 هزار و 22 نفر بودند که از این تعداد 33 هزار و 890 نفر شاغلان با مزد و حقوق و 15هزار و 132 نفر شاغلان بدون مزد و حقوق بودند.
براساس نتایج آمارگیری 1391، در سال 1390 تعداد کارکنان شاغل 52 هزار و 702 نفر بودند که 36 هزار و 120 نفر از شاغلان را شاغلان با مزد و حقوق و 16هزار و 582 نفر را شاغلان بدون مزد و حقوق شامل می شدند.
ظرفیت سالن‌های پرورش مرغ گوشتی فعال در سال گذشته 274 میلیون قطعه بوده که در مقایسه با نتایج حاصل از اجرای آمارگیری در سال 1391 سه درصد افزایش داشته است.
اقتصام**2078**1561

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا