گزارش تصویری نخل گردانی(روستای حلوان)

پایگاه خبری ارک اصفهان:علیرضا هژبری:

گزارش تصویری آیین نخل گردانی (روستای حلوان)

خراسان جنوبی شهرستان طبس_روستای حلوان

روستای حلوان در۸۵ کیلومتری شهرستان طبس

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b1%db%b2_%db%b1%db%b2%db%b2%db%b1%db%b1%db%b1 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b1%db%b2_%db%b1%db%b2%db%b1%db%b4%db%b1%db%b4 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b1%db%b2_%db%b1%db%b2%db%b1%db%b9%db%b5%db%b6%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b1%db%b2_%db%b1%db%b2%db%b1%db%b0%db%b5%db%b2 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b1%db%b2_%db%b1%db%b2%db%b1%db%b1%db%b1%db%b0%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b1%db%b2_%db%b1%db%b2%db%b3%db%b2%db%b1%db%b4%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b1%db%b2_%db%b1%db%b2%db%b3%db%b1%db%b4%db%b3%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b1%db%b2_%db%b1%db%b2%db%b2%db%b6%db%b1%db%b9%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b1%db%b2_%db%b1%db%b2%db%b3%db%b0%db%b4%db%b2 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b1%db%b2_%db%b1%db%b2%db%b2%db%b2%db%b4%db%b7 screenshot_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6-%db%b1%db%b0-%db%b1%db%b2-%db%b1%db%b8-%db%b4%db%b5-%db%b3%db%b5 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b1%db%b2_%db%b1%db%b2%db%b2%db%b2%db%b2%db%b6 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b1%db%b2_%db%b1%db%b2%db%b2%db%b4%db%b3%db%b4 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b1%db%b2_%db%b1%db%b2%db%b2%db%b5%db%b0%db%b3 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b1%db%b2_%db%b1%db%b2%db%b2%db%b4%db%b2%db%b5%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b1%db%b2_%db%b1%db%b2%db%b2%db%b3%db%b2%db%b1%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b1%db%b2_%db%b1%db%b2%db%b5%db%b7%db%b1%db%b6  %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b1%db%b2_%db%b1%db%b2%db%b5%db%b6%db%b5%db%b0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن