کمک6میلیارد تومانی کمیته امداد استان اصفهان برای تکمیل مسکن روستائی و شهری // اختصاص بیشترین اعتبارات کمیته امداد در سال گذشته به مددجویان روستائی

پایگاه خبری ارک اصفهان:

در 6ماهه نخست امسال:

اصفهان ـ کمک6میلیارد تومانی کمیته امداد استان اصفهان برای تکمیل مسکن روستائی و شهری // اختصاص بیشترین اعتبارات کمیته امداد در سال گذشته به مددجویان روستائی

کمیته امداد در6 ماهه امسال  به1084 خانوارتحت پوشش درشهرستان های مختلف استان اصفهان دربخش تأمین ، تعمیر ، بهسازی و مقاوم سازی مسکن کمک کرده است.

مدیرتامین مسکن وامور مهندسی ساختمان کمیته امداد استان اصفهان، بااشاره به اینکه در 6 ماهه سال جاری دربخش مسکن روستاییوشهری196مورد طرح اجرا گردیده است گفت:دربخش تعمیرات ، احداث فضاها و  کمک به تکمیل مسکن روستائی و شهری 888 مورد طرح با اعتباری بالغ بر6میلیارد و200میلیون تومان به مرحله اجرا رسیده است.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان؛ علیرضا رجائی،بااشاره به اینکه کمیته امداد در سال جاری درشهرستان های مختلف استان تعداد136طرح دربخش بهسازی و مقاوم سازی مسکن در دست اقدام دارد افزود: از تعداد 136طرح بهسازی و نوسازی در دست اقدام،تعداد 53طرح در روستاهای شهرستان فریدونشهربه اجرا درمیآید که 33 طرح آن صرفا در روستای کلوسه ( منطقه ای محروم از پشتکوه دوم ) به انجام خواهد رسید ؛ کهاین طرح ها بیشتر برایکمک به زنان بی سرپرست ، سرپرست ازکارافتاده و خانواده های ایتام می باشد.

وی تاکید کرد: بیشترین اعتبارات اختصاص یافته کمیته امداد در سال 94 برای بهسازی و مقاوم سازی مسکن مددجویان روستائی درشهرستان های با تعداد روستای محروم تر بود ، که تعدادی از این شهرستان ها شامل فریدن ،  فریدونشهر،بوئین و میاندشت ،چادگان و…  است.

مدیرتامین مسکن وامور مهندسی ساختمان کمیته امداد استان اصفهان افزود ، برای کمک به بهسازی و مقاوم سازی مسکن مددجویان روستایی تنها درسال گذشته 700میلیون تومان به روستا های محروم شهرستان فریدونشهراختصاص داده شد.

وی ادامه داد: پرداخت اعتبارات بهسازی مسکن روستایی به شهرستان های غیر برخوردار بویژه شهرستان فریدونشهر امسال نیز در اولویت قراردارد.

رجایی ، افزود: طرح احداث، تکمیل  یا خرید مسکن شهری درسال گذشته  برای 560 خانواراجرا گردید که  488 خانوار را زنان سرپرست خانوارو72 خانوار نیز سرپرستان ازکارافتاده داشتند.

وی بیان داشت: در زمنیه کمک به تکمیل مسکن شهری و روستائی مددجویان نیز سال گذشته 158طرح در بخش شهری و415طرح دربخش روستایی و بیش از 2700 مورد تعمیرات مسکن در دو بخش شهری و روستایی اجرا شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا