شناسایی گلوگاههای فساددرمنابع طبیعی

پایگاه خبری ارک اصفهان:

شناسایی گلوگاههای فساددرمنابع طبیعی

مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان درشورای هماهنگی این اداره کل که با حضور 50 نفر ازرؤسای ادارات ستادی وشهرستانی برگزارشد گفت: گلوگا ههای فساد درحوزه منابع طبیعی را شناسایی نموده ایم ویکی ازگلوگاههایی که می تواند به علت نظرات کارشناسی غیر متعارف  فساد آفرین باشد ،کمیسیون ماده واحده است. محمد حسین شاملی افزود: اراضی ملی درزمره انفال است وعده ای همیشه سعی برآن دارند ازمجاری قانونی همانند کمیسیون ماده واحده سوء استفاده کنند ومنابع ملی را برای خود تصاحب نمایند.

وی به اهمیت ارائه پاسخ صحیح ومتقن به استعلام های مردمی اشاره واظهارداشت : خطرناک ترین زمان درمدیریت ، بی نیازی ازسؤال ومشورت است ، لذا جنگل داران که خود حافظ اراضی ملی اند لازم است با کارشناسان فن مرتبط باشند تا حقوق مردم ودولت تضییع نگردد .

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا