عضو شورای شهر تهران: مجتمع علاءالدین نماد تخلف ساخت و ساز در پایتخت است

به گزارش ارک خبر، محمد سالاری روز سه شنبه در دویست و نود و هشتمین نشست علنی شورای شهر تهران، افزود: فرمانداری تهران بجای حمایت از شورا و قوه قضاییه در تخریب هرچه سریعتر پاساژ علاءالدین، به تبعات امنیتی و اجتماعی آن پرداخته است.
وی اظهار کرد: نگرانی فرمانداری در این مقطع زمانی که همه اعضای شورا و دیده بان های شهری و رسانه ها منتظر اجرای قانون هستند، درست نیست.
بر اساس این گزارش، در نامه علی اصغر ناصر بخت معاون سیاسی انتظامی فرماندار تهران و دبیر شورای تامین شهرستان تهران به رئیس شورای اسلامی شهر تهران آمده است؛’با عنایت به اینکه ادامه اجرای حکم ماده 100 مربوط به طبقه هفتم پاساژ علاءالدین در دستور کار شهرداری قرار گرفته و با توجه به شرایط پیش آمده پس از تخریب در ساختمان موصوف و مضاف بر این نکته مهم که تاکنون هیچگونه هماهنگی با شورای تامین شهرستان صورت نپذیرفته که این موضوع جای بسی تاسف و تامل دارد.
لذا فارغ از این که به لحاظ فنی اجرای مجدد حکم چه تبعاتی را در پی خواهد داشت، لطفا دستور فرمائید تا حصول نظر قطعی شورای تامین در رابطه با چگونگی اجراء، از هر گونه اقدام در این زمینه جلوگیری به عمل آید.’
همچنین در این نامه تاکید شده است که هر گونه تبعات امنیتی و انتظامی ناشی از اجرای حکم بدون در نظر گرفتن جایگاه حاکمیتی شورای تامین به عهده متولیان امر در شورا و شهرداری تهران است.

دکمه بازگشت به بالا