فهرست اسامی پذیرفته شدگان دانشگاه علمی – کاربردی امروز منتشر می شود

حسین توکلی : بر اساس برنامه زمانی اعلام شده، فهرست اسامی تعداد 84 هزار و 447 نفر پذیرفته شدگان نهایی کد رشته محل های دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی – کاربردی برای سال 96 – 95 بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjwsh.org قرار می گیرد.
وی گفت: از تعداد 84 هزار و 447 نفر پذیرفته شدگان نهایی مذکور، تعداد 28 هزار و 372 نفر زن و 56 هزار و 75 نفر مرد هستند.
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: به عبارتی دیگر 33.60 درصد پذیفته شدگان نهایی زن و 66.40 درصد آنان مرد هستند.
وی یادآور شد: تمامی پذیرفته شدگان نهایی مذکور ضرورت دارد بر اساس برنامه زمانی مندرج در اطلاعیه ای که به همراه اسامی آنها روی سایت سازمان قرار می گیرد؛ با در دست داشتن مدارک مندرج در اطلاعیه مذکور و با توجه به کدرشته محل قبولی به نشانی تعیین شده در جدول شماره 4 دفترچه راهنمای پذیرش دوره های مذکور مراجعه و ثبت نام کنند.
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور افزود: پیش از این حدود 90 هزار نفر در دوره های کارشناسی حرفه ای و مهندسی فناوری نظام آموزشی مهارتی دانشگاه جامع علمی – کاربردی ثبت نام کرده اند.
توکلی تصریح کرد: برای شرکت در پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی – کاربردی تعداد 87 هزار و 475 نفر ثبت نام کرده بودند.
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور افزود: به عبارت دیگر 96.54 درصد ثبت نام کنندگان دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه ای(ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی – کاربردی پذیرفته شده اند.

دکمه بازگشت به بالا