بررسی راه های تبادل علمی و فرهنگی ایران و ترکیه در تبریز

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی دانشگاه تبریز، محمدرضا پورمحمدی رئیس دانشگاه تبریز در این نشست گفت: این دانشگاه ظرفیت های بسیاری دارد و آماده همکاری های علمی و آموزشی با دانشگاه های دنیا بخصوص کشورهای منطقه و اسلامی و دانشگاه های ترکیه است.
وی با اشاره به مشترکات و ظرفیت های 2 کشور ایران و ترکیه برای همکاری افزود: این 2 کشور دوست و همسایه به خاطر تاریخ و فرهنگ مشترک و نیروی انسانی ماهر ظرفیت های زیادی نسبت به سایر کشورهای منطقه دارند که باید از آنها برای پیشرفت همه جانبه استفاده شود.
در این نشست، پروفسور ایلبر اورتایلی از اساتید دانشگاه های ترکیه در سخنانی به نقش برجسته تبریز در منطقه اشاره کرد و گفت: مشترکات فرهنگی و علمی بسیاری بین ایران و ترکیه وجود دارد و تبریز نیز در تعمیق این اشتراکات بسیار سهیم است.
وی افزود: نقاشان، طراحان و معماران و افراد نخبه زیادی از تبریز در ساخت بناهای تاریخی ترکیه نقش ایفا کرده اند.
مورخ و ترک شناس کشور ترکیه در بخش دیگری از سخنان خود افزود: بیشترین اشتراکات بین 2 کشور ایران و ترکیه در زمینه های علمی و فرهنگی در عهد صفویان و قاجاریه بود که باید با تمهیدات ویژه ای، این نقاط مشترک را تقویت و از مباحث تفرقه افکن دوری کرد.
در این نشست دکتر حسین فخر، رییس دانشکده حقوق و علوم اجتماعی با موضوع «معرفی قدمت آموزش عالی ایران و تبریز و ظرفیت های علمی دانشگاه تبریز»، دکتر عباس قدیمی، مدیر گروه تاریخ با موضوع «خیر مقدم و معرفی گروه تاریخ و راهکارهای گسترش زمینه های همکاری»، دکتر حسین صبوری مدیر همکاری های علمی و بین المللی با موضوع «تسهیلات دانشگاه تبریز در خصوص ارتباطات بین المللی و دکتر رضا دهقانی عضو هیات علمی گروه تاریخ با موضوع «روابط تاریخی ایران و ترکیه» به سخنرانی پرداختند.
اعضای هیات ترکیه ای متشکل از تاریخ دانان و اساتید دانشگاه های این کشور در سفر 10 روزه خود به ایران، برنامه های مختلف در دانشگاه ها داشته و از مکان های تاریخی کشورمان دیدن خواهند کرد.

دکمه بازگشت به بالا