در جلسه کارگروه ارتقای وضعیت اموراجتماعی، فرهنگی وسلامت ستاد بازآفرینی شهری استان مطرح شد

پایگاه خبری ارک اصفهان:

در جلسه کارگروه ارتقای وضعیت اموراجتماعی، فرهنگی وسلامت ستاد بازآفرینی شهری استان مطرح شد:

لزوم مشارکت جدی تر مدیران استان در بحث بازآفرینی پایدار شهری/ تمامی خدمات در بحث بازآفرینی شهری لحاظ گردد

طبق ابلاغیه مشترک وزیران کشور وراه وشهرسازی کلیه کارگروه های موازی حذف و همه فعالیت ها در قالب کارگروه ارتقای وضعیت اموراجتماعی ، فرهنگی وسلامت بافتهای نیازمند به توانمند سازی انجام می شوند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان، رسول زرگرپور استاندار اصفهان در جلسه کارگروه ارتقای وضعیت اموراجتماعی، فرهنگی وسلامت ستاد بازآفرینی شهری استان در جمع اعضای کارگروه گفت: رفع آسیب های اجتماعی مورد تاکید مقام معظم رهبری است که از بین چندین آسیب اجتماعی شناسایی شده 4 مورد طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و فساد وفحشا به عنوان اولویت ایشان انتخاب شده که تاکید ایشان موتور محرکی است برای مسئولین تا به این موضوعات به جدیت بپردازند .

بحث حاشیه نشینی در قالب فرم فراگیرتری تحت عنوان طرح بازآفرینی شهری مطرح است .

پنج پهنه بافت تاریخی، پهنه نابسامان میانی، پهنه های ناهمگون شهری، پهنه های با پیشینه روستایی و پهنه های سکونتگاههای غیر رسمی در بازآفرینی شهری مطرح است که حاشیه نشینی بخشی از سکونتگاههای غیر رسمی محسوب می شود .

وی متذکر شد:  تمامی بحث های کالبدی ، اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی ،خدماتی و زیربنایی باید در طرحهای بازآفرینی شهری لحاظ گردد چراکه بازآفرینی ساختار مجهزی است که درقالب ستاد ملی، استانی وشهرستانی در حال انجام است و این طرح  عین طرحهای تفصیلی شهرهاست که تمامی خدمات باید درآن لحاظ گردد .

استاندار اصفهان خواستار حضور مسئولین ذیربط در جلسات و مشارکت جدی تر در بحث بازآفرینی پایدار شهری شد و گفت: برگزاری جلسات با حضور کلیه اعضاء باعث می شود نقطه نظرات درطرحها اعمال گردد ولازم است کلیه مدیران بحث بازآفرینی پایدار شهری را جدی گرفته و تمامی موارد مورد آسیب را پیگیری نمایند .

حجت اله غلامی مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده، با اشاره به مفاد وآیین نامه های ابلاغی در اینخصوص گفت: بحث پهنه های نیازمند توانمندسازی و حاشیه نشینی شهری موضوعی است که براساس قانون حمایت از بهسازی ونوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب سال 89 در دستور کار وزارت راه وشهرسازی قرار داشته که به استناد ماده 16 برنامه راهبردی تحت عنوان سند ملی راهبردی احیاء ، بهسازی، نوسازی، توانمندسازی و آسیب های اجتماعی اینگونه محدوده های هدف تدوین شده که این تدوین برنامه راهبردی مطابق سند ملی در استان انجام و ابلاغ شده است .

غلامی در ادامه افزود: دراستان اصفهان متناسب با سند ملی، سند استانی و شهرستانی تدوین شده  و این سند در ستاد ملی مطرح و ابلاغ شده است .

وی با اشاره به ابلاغیه مشترک وزیران کشور و راه وشهرسازی در اینخصوص اذعان داشت: با توجه به ابلاغی که از وزیران کشور و راه وشهرسازی به استانداران اعلام شده کلیه دستگاهها باید براساس آیین نامه کارگروه ارتقای وضعیت اجتماعی ، فرهنگی و سلامت کار رادنبال کنند که این کارگروه یکی از پنج کارگروه ستاد بازآفرینی پایدار شهری است .

بر اساس این ابلاغیه کلیه کارگروه های موازی حذف و همه فعالیت ها در قالب کارگروه ارتقای وضعیت اموراجتماعی ، فرهنگی وسلامت بافتهای نیازمند به توانمند سازی انجام می شوند .

مدیرکل راه وشهرسازی استان در خصوص اعتبارات مورد نیاز گفت: براساس مصوبه هیات وزیران اعتبارات مورد نیاز برای اجرای مصوبات این کارگروه از محل بودجه های سنواتی دستگاههای ذیربط باید تامین شود و در همین راستا مطالعات چهار شهر اصفهان، شهرضا، نجف آباد وخمینی شهر انجام شده است .

لازم است در این زمینه شهرهای هدف در داخل هر استان مشخص ، محله ها اولویت بندی و در محله ها برای ارتقای کیفیت زندگی وکاهش آسیب های اجتماعی اقدام و سهم هر دستگاه در کاهش آسیب های اجتماعی هر محله و هر پهنه بندی که نیازمند توانمندسازی است مشخص گردد .

منصور فخاران رییس اداره عمران وبهسازی شهری اداره کل راه وشهرسازی استان نیز گزارش فعالیتهای بازآفرینی دولت در استان اصفهان در قالب قوانین فرادست، شناخت وضعیت ، گزارش عملکرد و پیشنهادات را ارائه کرد و گفت: بحث بازآفرینی براساس قوانین در قالب دستورالعمل به کلیه استانها ابلاغ شده و براساس آن کارگروه های تخصصی زیرمجموعه این ستاد در استان وشهرستانها مشخص ودر قالب پنج کارگروه ارتقای اقتصاد، مشارکت های مردمی و تسهیلات قابل ارائه در بافتها- ساماندهی کالبدی زیرساختی و میراث فرهنگی – ارتقای وضعیت امور اجتماعی ، فرهنگی وسلامت – حقوق و پیشنگری و پیشگیری از گسترش بافتهای ناکارآمد شهری و درآمدها و تجهیزات منابع انسانی فعالیت می کند.

فخاران با ارائه پیشنهادات در قالب دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهری استان گفت:  بحث مدیریت واحد بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری وحذف موازی کاری ها – اولویت بندی شهرهای هدف برای تهیه طرحهای بازآفرینی- توان سنجی و بررسی امکانات کلیه دستگاههای عضو ستاد استان برای نقش آفرینی در محدودههای بافت های فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی و تهیه برنامه بازآفرینی استان به عنوان برنامه اقدام مشترک در اینخصوص پیشنهاد می گردد.

وی اظهار داشت: بحث بازآفرینی شهری یعنی ارتقای کیفیت زندگی مردم از نظر محیطی، کالبدی، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی که شعار ما برنامه جامع اقدام مشترک دستگاههای دخیل در بحث بازآفرینی است .

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا