استادِ ایرانی، برندۀ مدال یونسکو در فناوری نانو

خبرگزاری ارک: این چهارمین سالی است که مدال یونسکو در فناوری نانو به چند محقق و دانشمند که هر کدام کار تازه و برجسته و موثری در یک شاخۀ علوم و فناوری نانو کرده باشند اعطا می شود. قبل از مراسم اعطای مدال، میهمانی نهاری خصوصی بود با حضور مدیرکل یونسکو و پنج برندۀ این مدال در شاخه های مختلف. شب هم، سفیر روسیه در یونسکو به همین مناسبت میهمانی شامی داشت به افتخار آنها، از آن رو که مبتکرِ ایجادِ این مدال در یونسکو فعالان علمیِ روسی بوده اند که بعضی هم در کمیته علمی مدال حضور دارند.

جمعه ۲۱ فروردین ماه جاری، برای نمایندگیِ ما در یونسکو فرخنده روزی بود. خانم ایرینا بوکووا، مدیرکل سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، طی مراسمی در مقر این سازمان، مدال یونسکو برای مشارکت موثر در ترویج علوم و فناوری نانو در شاخۀ پزشکی را به یک دانشمندِ ایرانی، خانم دکتر سودابه داوران، استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز، اعطا کرد. دست آوردهای تحقیقاتی ایشان در نانوتکنولوژی پزشکی سبب شد کمیته بین المللی ترویج علوم و فنون نانو در یونسکو، او را شایستۀ دریافتِ این مدال بداند. از حسن اتفاق، روزِ تجلیلِ از موفقیت یک زنِ ایرانی در یونسکو ، مصادف شد با روز زن در ایران، که در جریان مراسم هم اعلام شد.

این چهارمین سالی است که این مدال به چند محقق و دانشمند که هر کدام کار تازه و برجسته و موثری در یک شاخۀ علوم و فنون نانو کرده باشند اعطا می شود. قبل از مراسم اعطای مدال، میهمانی نهاری خصوصی بود با حضور مدیرکل یونسکو و پنج برندۀ این مدال در شاخه های مختلف. شب هم، سفیر روسیه در یونسکو به همین مناسبت میهمانی شامی داشت به افتخار آنها، از آن رو که مبتکرِ ایجادِ این مدال در یونسکو فعالان علمیِ روسی بوده اند که بعضی هم در کمیته علمی مدال حضور دارند.

محل مراسم، سالن شمارۀ پنجِ یونسکو، به فرش نفیس و زیبای ایرانی مزین شده بود که دهها سال پیش به این سازمان اهدا شده که در وسط آن، عبارت «هدیۀ فرهنگ ایران به یونسکو»، گرداگردِ آرم سازمان ملل متحد جلوه می کند. از این فرش فقط در بعضی مراسم مهم در یونسکو استفاده می شود.

دکمه بازگشت به بالا