هدست های واقعیت مجازی که شما را نامرئی می‌کند

کمپانی های بسیاری به ساخت و تولید هدست های واقعیت مجازی روی آورده اند اما اکنون خبر متفاوتی درباره هدست های واقعیت مجازی منتشر شده، تجربه حس نامرئی شدن!

انسان ها همواره به دنبال تجربه متفاوتی از دنیای خود هستند، سالهاست که محققان و مخترعان به دنبال تلفیق دنیای واقعی و مجازی هستند به همین دلیل تحقیقات گسترده ای را در این رابطه آغاز کرده اند تا بتوانند محصولات واقعیت مجازی را عرضه کنند.

واقعیت مجازی به معنای تجربه ای متفاوت در دنیای مجازی است که کاربران قادر به درک همه چیز در این فضا بوده و می توانند با محیط اطراف خود تعامل برقرار کرده و تجربه متفاوتی را داشته باشند. چنین رویایی با هدست های واقعیت مجازی در حال محقق شدن است. کاربران با زدن این هدست در دنیای واقعی و مجازی غوطه ور خواهند بود.

اکنون محققان با استفاده از هدست های واقعیت مجازی حس نامرئی بودن و عدم دیده شدن را به کاربرانی القاء کرده اند که این هدست ها را زده بودند. دانشمندان سوئدی با استفاده از هدست های واقعیت مجازی VR1280 به افراد مورد مطالعه در این تحقق القاء کردند که نامرئی هستند و با تقویت این حس در کاربران به کاهش اضطراب و نگرانی آنها در برابر جمعیت پرداختند.

از سوی دیگر تقویت حس نامرئی بودن در کاربران با روش های مختلفی از جمله وارد کردن چاقو به بدن مجازی در یک فضالی خیالی و خالی انجام شده و این تصاویر به تصاویر نمایشی در هدست افزوده شد تا کاربران به این باور دست پیدا کنند که در حالت نامرئی در حال دریافت ضرباتی از چاقو هستند.

محققان سوئدی معتقدند تقویت باور نامرئی بودن در کاربران می تواند با تغییر تفکرات و واکنش طبیعی ذهن و همچنین کاهش استرس در برابر چنین وقایعی همراه باشد

دکمه بازگشت به بالا