معلم ، آموزگار درس زندگی

قبل از انقلاب روز معلم در ۱۲ اردیبهشت بود و مناسبت آن، کشته شدن یکی از معلمان به نام ابوالحسن خانعلی در روز ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۴۰ در تجمع اعتراض‌آمیز معلمان در میدان بهارستان بود.

پس از انقلاب جمهوری اسلامی ایران خبر ترور و قتل مرتضی مطهری به دست اعضای گروه فرقان (که شب قبل اتفاق افتاده بود) در ۱۲ اردیبهشت منتشر شد و به همین مناسبت نیز همین روز دوباره به نام روز معلم نامگذاری گردید.

ارديبهشت ماه، بعنوان روز معلم نامگذارى گرديده‏است، و ازآنجا كه كار اين قشر زحمتكش، آموزش نسل‏آينده مى‏باشد، به ذكر مطالبى در زمينه آموزش و سيماى معلم نمونه مى‏پردازيم:

اساساً آموزش سبب انتقال يافته‏ هاى فردى، گروهى و جمعى (ه فرد، گروه يا جمع) مى‏ شود، كار كرد متقابل‏ نقل و انتقال ارزشها، الگوها، رفتارها و فنون و علوم مختلف در سه بعد مذكور، سبب شكل‏ گيرى پديده‏ هاى نو در جامعه مى‏گردد

بسيار مشاهده مى‏ شود وقتى عده‏ اى (بدون شناخت قبلى از يكديگر) در مكانى گرد مى‏ آيند، در اثر كنش‏ها و واكنشها يا روابط متقابل فردى و اجتماعى، پديده‏اى يا فرهنگى مورد پذيرش آنان قرار مى‏گيرد و الگوى‏ زندگى مشتركى برايشان فراهم مى‏گردد، الگويى كه از برترى و تسلط يك مدل رفتارى، لهجه‏ اى، اخلاقى وغيره نشأت مى‏گيرد و در اين »پروسه«، آموزش و يادگيرى، نقش عمده‏اى در بردارد

آموزش در دوران اوليه زندگانى بشر، به‏ طور غير نهادى و بدون نظام جريان داشت و در اصل، يادگيرى‏ذاتى نهفته در انسان، انگيزه لازم و ضرورى را براى شناخت پديده‏هاى ناآشكار و مجهول مهيا ساخته بود؛ليكن بتدريج كه نسلها از صفحه تاريخ ورق خوردند و آموخته‏ ها و دريافته‏ هاى جوامع )و نسلهاى گذشته(بر روى هم انباشته شد، »ميراث اجتماعى«، پديدار گشت كه آن نيز براى انتفال يافته‏هاى مادى و معنوى خود(به نسلهاى بعدى) به آموزشِ نهادينه و نظام يافته، احتياج پيدا نمود تا به اين طريق علم و تجربه و راهها وشؤون زندگانى در ابعاد مختلف نظامى، اقتصادى، مذهبى، اجتماعى، حقوقى و غيره براى آيندگان به ارث‏ گذاشته‏ شود به همين دليل، ما مشاهده مى‏كنيم به هر ميزان كه از تاريخِ گذشته فاصله مى‏گيريم، نياز به‏ آموزش و روش آموزشى مناسب بيشتر حس مى‏ گردد

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا