كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي با توسعه بازارچه هاي مرزي

سرويس خـبـري روزنـامـه ارك: وزير اقتصاد در طی بازرسی از مـرز رسمي پرويزخان و مرز بين المللي خسروي بازديد گـفـت : توسعه صادرات غيرنـفـتـي نقش موثري در كاهش در آمـدهـاي نـفـتـي دارد و بهترين شيوه براي افـزايـش تقاضا استفـاده بـهـيـنـه از فضاي بازارچه هاي مرزي .

در اين بازديد يك روزه، علی طیب نیا با همراهی رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران ابتدا از مرز پرويزخان و سپس از مرز بين المللي خسروي شهرستان قصرشيرين بازديد و از نـزديـك روند و حجم كاري و اقدامات انجام گرفته در مرزهـاي مـذكـور را مشاهده كرد .

علي طبيب نيا در حاشيه بازديد از مرز رسمي پرويزخان اظهاركرد: بي شك از تمام ظرفيت ها و امكانات براي توسعه اسـتـان هـاي مـرزي كشور بويژه كرمانشاه استفاده مي كنيم

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا