نخستين هتل هندورابي با حضور وزير كشور بهره برداري شد

خبرگزاری ارك : نخستين هتل جزيـره هندورابي در استـان هرمزگان با حضـور عبدالرضا رحـمـانـي فضلي وزير كشـور و علي اصغر مونسان مديرعامل سـازمـان منطقه آزاد كيش به بهره برداري رسيد . به گزارش ايرنا از سازمان منطقه آزاد كيش، عبدالرضا رحـمـانـي فضلي دراين سفر ضمن بازديد از اقدام هاي انجام شـده گـفـت : جزاير كيش و هندورابي در مسير توسعه و تحول قرار دارند . نخستين هتل هندورابي درفضايي به وسعت هزار و560 متر مـربـع دريك طبقه ساخته شده وداراي 20اتاق رستوران وفضاي سـبـزي به وسعت يك هكتاراست . سازه اين هتل براساس معماري منطقـه طـراحـي واحـداث شـده ودربخش شرقي هندورابي قراردارد . وزير كشور با حضور در جزيره كيش از طرح هاي باغ راه ايراني تصفيه خانه 10 هزار مترمكعبي پارك ساحلي كلبه هور كشـتـي يوناني بيمارستان بندرگاه پارك هاي شهر ومينا و نيروگاه آب وبرق كيش نيز ديدن كرد . رحماني فضلي افزود: در بازديد انجام شده شاهد فعال شدن زيـر ساخت ها وبخش خصوصي بوديم كه اين فعاليت هم زمـان دردو حوزه زيرساختي وبخش خصوصي پيشرفـت ورونـق كـارهـا را درپي دارد . وي همچنين واگذاري امور به بخش خصوصي را زمـيـنـه رشـد ورونق اقتصادي دانست وتاكيد كرد : با توجه بـه ظـرفـيـت هـاي موجود دربخش خصوصي درهمه امور وحتي برخي زيرساخت ها مي توان كارها را به بخش خصوصي واگذار كرد

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا