آغاز رسیدگی به پرونده مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده

خبرگزاری ارک: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، رسیدگی به پرونده‌های کلیه مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده با اولویت پرونده های سنوات اولیه اجرای این قانون را ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور دراین بخشنامه آورده است: همانگونه که مطلع هستید ماده «34» قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر کرده، «مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحساب ها و سایر فرمهای مربوط، ماشین های صندوق و یا سایر وسایل و روش های نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، استفاده کنند.

مدارک مذکور باید به مدت 10 سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود.

در ادامه این بخشنامه آمده است: با توجه به اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ اول مهرماه 1387 و گذشت چندین سال از شروع اجرای قانون و عدم پیش بینی ظرفیت رسیدگی نمونه ای در قانون مرقوم و لزوم رسیدگی به کلیه پرونده های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده و عدم تکلیف نگهداری دفاتر توسط فعالان اقتصادی پس از گذشت مدت یاد شده، لذا ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ کنند قبل از انقضاء مدت مذکور، ضمن شناسایی و ثبت نام کلیه مؤدیان حائز شرایط فراخوان های نظام مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به رسیدگی پرونده های کلیه مؤدیان این نظام مالیاتی، با اولویت پرونده های سنوات اولیه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه پرونده های سنواتی که مدت الزام نگهداری دفاتر توسط مؤدیان در حال انقضاء است، اقدام کنند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا