استاندار اصفهان دستور داد: راه و شهرسازی زمین مورد نیاز ساخت بیمارستان هزار و ۵۰۰ تخت خوابی را تا یک هفته ی آینده تامین نماید

پایگاه خبری ارک خبر-اصفهان:

استاندار اصفهان دستور داد: راه و شهرسازی زمین مورد نیاز ساخت بیمارستان هزار و ۵۰۰ تخت خوابی را تا یک هفته ی آینده تامین نماید
دکتر رسول زرگرپور اظهارداشت: با توجه به وجود سرمایه گذار خارجی برای ساخت بیمارستان هزار و ۵۰۰ تخت خوابی در اصفهان، راه و شهرسازی باید حداکثر در بازه زمانی یک هفته ای نسبت به تعیین تکلیف و تامین زمین مناسب برای این موضوع اقدام نماید.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، دکتر رسول زرگرپور در جلسه ی تامین زمین برای احداث ۱۵۰۰ تخت بیمارستانی اظهارداشت: در حال حاضر تعداد تخت های بیمارستانی در استان ۶ هزار تخت است و ۲ هزار و۵۰۰ تخت نیز در حال ساخت می باشد که تعداد تخت های مورد نیاز استان به ۶ هزار تخت می رسد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه در شاخص تعداد تخت های بیمارستانی به ازای هر هزار نفر در دنیا۲.۷می باشد و ایران در رتبه ی۱۲۲ قرار دارد، گفت: وضعیت شهر اصفهان به ازای هر هزار نفر ۱.۶۷ و در استان ۱.۴۶ تخت است که نسبت به میانگین ۱.۷ کشوری، در شرایط بدتری قرار دارد چرا که تعداد تخت های فرسوده اصفهان نسبت به نُرم کشور زیادتر است.
رسول زرگرپور با بیان اینکه به طور میانگین به ازای هر تخت ۱۵۰ متر زمین شامل همه ی تاسیسات و اماکن مورد نیاز است، گفت: برای ۱۵۰۰ تخت، حداقل ۲۰ هکتار زمین مورد نیاز می باشد.
زرگرپور با بیان اینکه سرمایه گذاری خارجی برای احداث بیمارستان هزار و ۵۰۰ تخت خوابی اعلام آمادگی نموده است، گفت: باید هرچه سریعتر زمین مورد نیاز تامین گردد چرا که این پروژه هم از بعد گردشگری درمانی موثر است و هم وضعیت درمان استان را از تک بعدی دولتی بودن خارج و پای سرمایه گذاران را به بخش درمان باز می کند.
استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت گسترش توریسم درمانی در استان، اظهارداشت: با توجه به موقعیت ممتاز اصفهان در گسترش توریسم درمانی و وجود سرمایه گذار خارجی و عزم بخش خصوصی برای ساخت بیمارستان باید مدیر کل راه و شهرسازی استان حداکثر در بازه زمانی یک هفته ای نسبت به تعیین تکلیف و تامین زمین مناسب برای این موضوع اقدام نماید.
مدیر ارشد استان تاکید کرد: باید از توان بخش خصوصی برای توسعه ی بخش بهداشت و درمان بر خلاف آنچه که تاکنون عمل شده است، استفاده کرد و اجرای تعهدات تامین اجتماعی برای ساخت بیمارستان نیز باید پیگیری شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا