افزایش کشندهای سرخ در دریاچه مهارلوی شیراز برای زیستمندان آبی زیانبار است

پایگاه خبری ارک خبر-شیراز:

افزایش کشندهای سرخ در دریاچه مهارلوی شیراز برای زیستمندان آبی زیانبار است

 مهرداد زمان پور پژوهشگر و زیست بوم شناس استان فارس با اشاره به سرخ شدن رنگ آب دریاچه مهارلو گفت: تداوم این پدیده و افزایش کشندهای سرخ در این دریاچه برای زیستمندان آبی به ویژه موجودات موسوم به آرتمیا زیانبار است.

ارک خبربه نقل ازایرنا:این پژوهشگر روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: دلیل سرخ شدن آب مهارلو این است که دو نوع میکروارگانیسم که در این دریاچه زندگی می کنند در برابر نور شدید و شوری بسیار آب واکنش دفاعی از خود بروز می دهند، این میکروارگانیسم ها رنگدانه هایی ازخانواده بتاکاروتن تولید می کنند؛ یکی از این رنگدانه ها در جلبک تک سلولی دونالی یلا
(Donaliella) و دیگری باکتری هالوفیلوم است.
عضو هیات علمی و پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس ادامه داد: این رنگدانه ها باعث می شود توان میکروارگانیسم ها در استفاده از نور خورشید افزایش یابد و از آن ها در برابر پرتوهای خورشید محافظت کند.
زمان پور گفت: البته اگر تعداد این ریزجانداران طبیعی باشد مقدار رنگدانه های آن ها آن اندازه نیست که بر رنگ دریاچه اثر بگذارد اما ورودی مواد مغذی گیاهی مانند فاضلاب انسانی و کود کشاورزی می تواند باعث رشد بیش از اندازه ی این جانداران شود که این پدیده در دریاها نیز دیده می شود و به کشند سرخ معروف است.
پژوهشگر و زیست بوم شناس استان فارس گفت: در پدیده کشند سرخ به دلیل رشد بیش از اندازه این دو جاندار، از یک سو لایه ای در سطح آب به وجود می آید و جلو ورود اکسیژن به آب را می گیرد و از سوی دیگر با رها کردن مواد حاصل از متابولیسم خود موجب آسیب به جانداران مهم دیگر دریاچه از جمله آرتمیاها می شود.
آرتمیا در دریاچه مهارلو معمولا خوراک فلامینگوها و دیگر پرندگان آبزی است و در ایجاد تعادل چرخه زیستی نقش ایفا می کند .
دریاچه مهارلو در فاصله 25 کیلومتری جنوب شرق شیراز دراستان فارس قرار دارد ، این دریاچه در فصول گرم سال به خشکی می گراید و در فصول پُر باران پُر آب می شود و کانونی از زیست پرندگان مهاجر و فلامینگوها را به وجود می آورد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا