کتابخانه تخصصی هنر و اصفهان شناسی میزبان دکتر “پرویز ممنون”

پایگاه خبری ارک خبر-اصفهان:

کتابخانه تخصصی هنر و اصفهان شناسی میزبان دکتر “پرویز ممنون”
کتابخانه تخصصی هنر و اصفهان شناسی شیخ بهایی در آخرین ماه از فصل پاییز میزبان دکتر پروز ممنون از نام های شناخته شده و چهره های مطرح و تأثیرگذار تئاتر ایران طی چندین دهه و از پیشکسوتان، مدرسان و پژوهشگران مطرح تئاتر ایران و اصفهان بود.
کتاب ایشان با عنوان کتاب «تاریخ تئاتر اصفهان» در آذرماه 96 در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر تهران رونمایی شد.
کتاب «تاریخ تئاتر اصفهان- نمایش‌های سنتی» که حاصل پژوهش‌های جامع و گسترده پرویز ممنون در حوزه تئاتر اصفهان و جمع‌آوری اسناد مربوط به دوران شکل‌گیری و تاریخ فعالیت تئاتر در این شهر است به نمایش‌های سنتی (شبیه‌خوانی، نقالی و قصه خوانی، نمایش‌های شاد و عروسکی) و مسیر طی شده در این زمینه در اصفهان می‌پردازد.
این چهره بین المللی در حوزه تئاتر و نمایش های سنتی اصفهان در چند روز حضور خود در کتابخانه تخصصی هنر و اصفهان شناسی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان به تحقیق و پژوهش در حوزه تاریخ نگاری تئاتر اصفهان در دوره های گوناگون بعد از صفوی، یعنی قاجار و مشروطه پرداختند.
تحقیقات و پژوهش های ایشان در کتابخانه ادامه دارد و ایشان یکی از پژوهشگران و دانشجویان خود را جهت ادامه تحقیقات به کتابخانه هنر معرفی کرده اند.
وی با حضور در کتابخانه در ارتباط با تاریخ تئاتر اصفهان گفت که مکتوب نشدن و عدم ثبت اطلاعات، دانش و تجربیات فرهیختگان حوزه هنر تئاتر و نمایشهای سنتی یکی از عوامل نبود اسناد تئاتری است و در واقع باید گفت بیشترین مدارک ما برای تعزیه بوده که اکثر آن ها نیز توسط خارجی ها جمع آوری شده است.
ایشان یک نسخه از کتاب تاریخ تئاتر اصفهان را نیز به کتابخانه هنر اهدا کردند

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا