بنای بنیاد فرهنگی امیرقلی امینی، بار دیگر مرکز فعالیت های صنفی روزنامه نگاران می شود

پایگاه خبری ارک خبر-اصفهان:

معاون شهردار و مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و رزشی شهرداری اصفهان:

بنای بنیاد فرهنگی امیرقلی امینی، بار دیگر مرکز فعالیت های صنفی روزنامه نگاران می شود

معاون شهردار و مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان، در نخستین مصاحبه مطبوعاتي خود پس از تصدی پست معاونت، به اعضای هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان اصفهان گفت: “بنای بنیاد فرهنگی امیرقلی امینی، بار دیگر مرکز فعالیت های صنفی روزنامه نگاران می شود. خانه مرحوم امیرقلی امینی را باید یادگار ماندگار و پرافتخار روزنامه نگاری این شهر دانست”.

رییس هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان اصفهان با اعلام این مطلب، به نقل از معاون شهردار و مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: تاکید دکتر محمد عیدی بر این است که: “روزنامه نگاران آیینه تمام نمای جامعه اند و اگر بخواهم آنان را با نماد اسطوره ای باز نمون کنم، باید بگویم نظیر الهه هزار گوش و هزار چشم میترا می باشند، که همواره نگاهبان جامعه اند، تا مبادا به کژی ها فرو غلتد و از راه هموار به ناهموار دچار گردد. روزنامه نگاران البته که باید دیده بان رویکرد و عملکرد مدیران باشند و با نقد دایم خویش به بوستان جامعه طراوت بخشند و در کمال آزادگی وحریت به باغبانی مشغول باشند.”

عبدالحسین جعفری سپس اظهار داشت: دکتر عیدی پس از این مقدمه گفت: “باید این را نیز اضافه کنم که جهانشهر اصفهان تاریخچه پر ریشه ای در پیشینه روزنامه نگاری ایران دارد و در دامان خویش چه بسیار روزنامه نگاران نامی و ملی را پروارنیده، که بعضا خود مبدع سبک های نوینی در این فن شریف بوده اند. از این جمله اند امیرقلی امینی که با وجود معلولیت جسمی، منشا و مبدا برکات میمون و مبارکی برای شهر بوده و باید هر کدام مان به او ببالیم و بنازیم. این مرد بزرگ تا آنجا به حرفه روزنامه نگاری عشق می ورزید و مسئولانه ومتعهدانه در این باب اهتمام می کرد که حتی پس از آرمیدنش در جوف خاک، سرای خویش را مامن و ملجا روزنامه نگاران خلف قرارداد؛ که مدفنش قدمگاه ایشان باشد و خانه اش که هویت تاریخی سنت روزنامه نگاری اصفهان است، بار دیگر اجتماع این نیک اندیشان را در خود باز ببیند و محل آمد و شد اینان شود.”

او تاکید کرد: “خانه امیر قلی امینی را باید خاطره ماندگار و یادگار پرافتخار روزنامه نگاری این شهر دانست و با بازگردندان آن به صاحبان اصلی اش و به تبع، باز زنده نمودن کارکردش، دم حیات را به رگ و جان این اثر میراثی دمید؛ که به عقیده من، انجام این مهم، برای ما یک وظیفه تاریخی و اخلاقی است.”

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا