تامين قير مورد نياز در جهت كمك به شهرداري هاي مناطق شرق اصفهان با موافقت وزارت راه وشهرسازي.

پایگاه خبری ارک خبر-اصفهان:

جزييات نشست شهرداران شرق اصفهان با مدير كل راه وشهرسازي استان

تامين قير مورد نياز در جهت كمك به شهرداري هاي مناطق شرق اصفهان با موافقت وزارت راه وشهرسازي.

به گزارش روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان اصفهان، حجت اله غلامي مدير كل راه وشهرسازي استان اصفهان در نشست شهرداران شهرهاي شرق اصفهان در خصوص ميزان قير اختصاصي جهت كمك به شهرداري ها به منظور رفع مشكلات موجود اظهار داشت: 10 هزار تن قير با موافقت وزارت راه وشهرسازي جهت كمك به شهرداري ها در اختيار اين اداره كل مي باشد كه تا يك هفته آينده با درخواست شهرداري هاي اين مناطق و با توجه به تفاهم نامه هاي تنظيمي تعيين تكليف مي شود.

مديركل راه وشهرسازي استان از شهرداران شرق اصفهان خواست تا راس يك هفته آينده درخواستهاي خود را در قالب تفاهم نامه هاي تنظيمي با هماهنگي اين اداره كل درسامانه مربوطه ثبت تا اقدامات لازم انجام پذيرد.

غلامي با توجه به مهمترين مساله موجود در بافتهاي تاريخي و فرسوده و ناكارآمد شهري اين منطقه گفت: شهرهاي تودشك، سجزي، نصرآباد و نيك آباد داراي طرح هاي مصوب در زمينه بافتهاي فرسوده هستند و شهرهاي هرند، ورزنه، كوهپايه، زيار، اژيه، قهجاورستان، حسن آباد و نيك آباد هنوز طرح مصوب ندارند و لازم است تا ده روز ديگر و با پيگيري شهرداران شهرهاي مورد نظر طرح جهت تصويب در كميسيون ماده 5 به اين اداره كل ارسال گردد.

وي با تاكيد بر تشكيل ستاد بازآفريني شهرستانها ازبخشدار و شهرداران اين مناطق خواست تا نسبت به اين موضوع حساسيت داشته و ستادهاي مذكور را به طور منظم برگزار نمايند.

در خصوص محور ورزنه به ندوشن بطول 35 كيلومتر با توجه به زيرسازي انجام شده و انجام آسفالت سطحي اين محور مقرر شد تا توسط اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي روكش آسفالت گرم اين محور انجام و همچنين در خصوص محور جندان به حيدرآباد نيز زيرسازي توسط بخشداري و قير آن توسط اداره كل راه وشهرسازي تامين گردد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا