کارگران بزرگترين سرمايه هاي اجتماعي هستند/ کارگران فصلي ساماندهي مي شوند

پایگاه خبری ارک خبر-اصفهان:

شهردار اصفهان:

کارگران بزرگترين سرمايه هاي اجتماعي هستند/ کارگران فصلي ساماندهي مي شوند

شهردار اصفهان گفت: طبقه کارگر و کارمند از بزرگترين سرمايه هاي اجتماعي جامعه محسوب مي شوند.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، قدرت الله نوروزي در شانزدهمين نشست از سلسله نشست هاي هم انديشي اصفهان فردا که با حضور تشکل هاي کارگري و شهرداري اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: کارگر فردي مشمول قانون کار است و در ازاي کاري که انجام مي دهد حق السعي دريافت مي کند. بنابراين کارگري الزاما به معناي انجام کار يدي نيست. کارگر فردي است که در محل کار از قانون کار تبعيت مي کند.

وي با بيان اينکه 60 درصد جامعه ما مشمول قانون کار بوده و در طبقه کارگر قرار مي گيرند، تصريح کرد: کارگران سودمندترين افرادند و به همين دليل بهترين مردم محسوب مي شوند.

شهردار اصفهان ادامه داد: کارگران در اصفهان در تمامي عرصه ها مانند پيروزي انقلاب و دفاع مقدس درخشيدند و آنچه در توان داشتند در طبق اخلاص گذاشتند. بر اساس قوانين ما مردم از هر قوم و قبيله اي که باشند بايد از حقوق مساوي برخوردار باشند. بنابراين طبقه کارگر و کارمند که از بزرگترين سرمايه هاي اجتماعي جامعه هستند نيز بايد به همين شکل باشند.

وي با بيان اينکه هيچ فردي نمي تواند ديگري را به انجام کاري مجبور و يا منع کند، افزود: همه در انتخاب شغل آزادند به شرط آنکه آن شغل خلاف مصالح جامعه و موازين اسلامي نباشد. کارگران قشر زحمت کشي هستند که کارشان با موازين اسلامي مخالف نبوده و در تضاد با حقوق ديگران نيست به همين دليل بايد از تمام امکانات و امتيازات جامعه برخوردار باشد.

نوروزي تاکيد کرد: هر انسان منصف و عدالت طلبي اين موضوع را تشخيص مي دهد که پيشرفت هر کشوري دسترنج کارگران آن کشور است. بنابراين قوانين ما به گونه اي وضع شده تا از حق و حقوق کارگران دفاع کند. تمام تلاش ما در شهرداري نيز اين است که با وجود شرايط سخت حاکم بر شهرداري پرداخت حقوق کارگران را تا جايي که در توان است انجام شود.

وي اضافه کرد: به دنبال انجام اموري هستيم تا کارگران شاغل و بازنشسته بتوانند زندگي همراه با عزت و سربلندي داشته و حقوق آنها در تمام ابعاد حفظ شود. ما بسيار خوشحال مي شويم که بهترين خيابان، ميدان و پارک شهر به نام کارگراني که در طبقه خود شهره بودند باشد.

شهردار اصفهان با اشاره به موضوع ساماندهي کارگران فصلي گفت: اينکه کارگران سرچهارراه ها بايستند در شان کارگر نبوده و با کرامت انساني در تضاد و براي سيماي شهر مناسب نيست. بايد براي اين کارگران مکاني تعبيه شود تا با ساماندهي آنان نياز اين کارگران و نياز مردمي که به خدمات آنها نياز دارند برطرف شود. چرا بايد کارگران در سرماي زمستان و گرماي تابستان در ميادين حضور داشته باشند و سپس کاري هم براي آنها پيدا نشود. بايد براي اين مشکل برنامه ريزي و براي آن تدبيري انديشيد.

وي با بيان اينکه در مورد ارتقاي بهداشت کارگران در حال برنامه ريزي هستيم، تاکيد کرد: موضوع ايمني را نيز بايد تمام کارگاه ها رعايت کنند تا محيط ناامن سبب استرس ومشکلات بعدي براي کارگران نشود.

نوروزي افزود: بسيار علاقه داريم با تمام امکانات از طبقه کارگر که استحقاق خدمت را دارد حمايت کنيم تا مشکلات اين قشر کمتر شده و زندگي همراه با آسايش وآرامش براي آنها فراهم شود.

وي با بيان اينکه ما از تشکيل تشکل، انجمن و يا NGO ها حمايت مي کنيم، تصريح کرد: اگر کارگران نيز داراي اساسنامه، مرامنامه، بيرق يا تابلويي باشند هم براي خود کارگران و جامعه بهتر است و هم نقش کارگران در حمايت از خودشان را بهتر مي تواند به منصه ظهور برساند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا