مسابقات مهارت شغلی نو آوری جدید در فعالیتهای شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

پایگاه خبری ارک خبر-اصفهان:

مسابقات مهارت شغلی نو آوری جدید در فعالیتهای شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
احمد نادعلی مدیر دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی گفت : با توجه به اينکه يکي از مهمترين رسالت هاي شرکت هاي توزيع برق به عنوان يک شرکت خدمات رساني عمومي به شهروندان عزيزتامين برق پايدار و مطمئن مي باشد اين مهم با داشتن نيروي انساني توانمند امکان پذير است و در اين راستابه منظور افزايش و توسعه مهارتهاي فني کاركنان و ايجاد رقابت سالم در بين آنها دفتر آموزش شركت با همكاري حوزه هاي تخصصي و فني اقدام به برگزاري مسابقات مهارت شغلي در دو رشته نصب انشعاب و احداث كابل خود نگهدارطي دو روز و دردو نوبت صبح و عصر بين امورهاي هشتگانه اجرايي شركت نمود وي در ادامه گفت :اين مسابقات در ۴ شاخص اصلي مورد ارزيابي و رقابت بين امور قرار گرفت كه شامل انجام صحيح فرآيندها مطابق استاندارد ها و فرآيندهاي كاري،انجام كار ايمن و رعايت اصول ايمني محيط كارو رعايت نظم و آراستگي محيط كار و در نهايت رعايت موارد زيست محيطي مي باشد نادعلي خاطر نشان كرد :در اين رقابت از هردورشته نصب انشعاب و احداث كابل خود نگهدار دو تيم در قالب مسابقات نصب و دو تيم به منظور احداث كابل خود نگهدار به مرحله نهايي مي رسند و تيم هاي برتربراي مسابقات كشوري اعزام خواهند شد

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا