شهردار اصفهان در همايش روز دفاتر اسناد رسمی در اصفهان مطرح کرد

پایگاه خبری ارک خبر-اصفهان:

شهردار اصفهان در همايش روز دفاتر اسناد رسمی در اصفهان مطرح کرد:

نقش دفاتر اسناد رسمي در تحقق عدالت و حل و فصل دعاوي بسيار کليدي است

شهردار اصفهان با اشاره به نقش دفاتر اسناد رسمي گفت:  بر اساس ماده 22 دولت کسي را مي شناسد که سند به نام اوست و در دفتر اسناد رسمي به ثبت رسيده باشد که اين نقش بسيار مهم شما در تحقق عدالت و حل و فصل دعاوي است که بايد نسبت به آن توجه داشته باشيد.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان ، قدرت الله نوروزي در همايش روز دفاتر اسناد رسمی در اصفهان با بيان اين كه سند  و اسناد رسمي نقش بسيار كليدي در تثبيت حقوق همه كساني كه در يك موردي تعهد، ميثاق و معامعله اي دارند، دارد اذعان داشت: تثبيت حقوق داراي نقش و آثار مهمي  در ارتباط با استقرار نظم و برقراري عدالت و تنظيم روابط اجتماعي در جامعه است.

شهردار اصفهان با اشاره به اين كه اگر توافقات و معاملات ثبت و مكتوب نشود و در دفتر رسمي حقوق بين طرفين تثبيت  نشود اين موضوع منجر به نزاع و مشاجره خواهد شد تصريح كرد: اگر خواهان استقرار نظم در جامعه هستيم توافقات مردم بايد در دفاتر رسمي ثبت شود.

وي با تاكيد بر اين كه دفاتر اسناد رسمي نهادهاي مدني غير وابسته به دولت است ادامه داد: دفاتر رسمي با استقلال مالي نقش حاكميتي ايفا مي كند و اين دفاتر به نوعي موسسات عمومي غير دولتي است كه حكومتي نيست اما به جاي حكومت تصميم مي گيرد.

نوروزي اضافه كرد: دفاتر رسمي به دستگاه قضايي وابسته نيست اما زير نظر دستگاه قضايي فعاليت مي كند.

نظارت بر دفاتر اسناد رسمي غير قيمومتي است

وي با بيان اين مطلب كه  نظارت بر دفاتر اسناد رسمي غير قيمومتي است تا به صورت قانوني عمل کنند تصريح كرد: نتيجه اين مهم برقراري نظم است كه  امنيت اقتصادي را در بين مردم ايجاد مي كند و به دنبال آن عدالت تحقق مي شود.

نوروزي اضافه كرد: دفاتر رسمي نهادي هاي مدني هستند كه  نقش حاكميتي دارند به طوري كه حقوق بين طرفين به رسميت شناخته مي شود و  اين سند رسمي به عنوان مسند در محاكم داداگاه ها مورد اسناد قرار گيرد

شهردار اصفهان اظهار کرد: اگر عقد به ثبت نرسيده و در خصوص آن اختلافي صورت بگيرد اثبات حقانيت ذيحق در دادگاه کار بسيار مشکلي است اما اين کار شما و قدرت حکومتي که به يک موسسه عمومي غير دولتي داده شده داراي آنچنان حقي است که سند ثبت شده در محضر به عنوان ادله اي بدون نقص پذيرفته مي شود و به عنوان يک سندي که منجر به فصل خصومت مي شود مورد استناد دادگاه قرار گيرد نشاندهنده نقش شما در استقرار نظم در جامعه است.

وي با بيان اينکه من معتقدم شماها نقش بسيار مهمي در تثبيت حقوق مردم و نظم در جامعه اقتصادي داريد، تصريح کرد: به همين دليل برگزاري چنين جلساتي و گفت و گو در مورد اين نقش مهم وظيفه اي است که بايد همه ساله برگزار شود تا ارزش و شان شما بيش از پيش حفظ شود.

نوروزي اضافه کرد: معتقدم نقش هر يک از شما در راستاي احقاق حقوق مردم و استقرار نظم و تحقق عدالت بسيار مهمتر از دستگاه هاي دولتي و بسيار حساس تر است و شما لزوما بايد در چنين صحنه اي از تجربه، دانش و تخصص مورد نياز برخوردار باشيد به همين دليل کسي که مي خواهد سردفتر اسناد رسمي شود بايد اين مراحل را طي کند تا به تخصص لازم برسد.

شهردار اصفهان گفت: اگر به دادگاه ها مراجعه کنيد بسياري از پرونده ها به اين دليل است که روال ثبت سند يا درست انجام نشده يا توافقات به ثبت نرسيده و اگر هر چه اين دفاتر بهتر بتوانند وظيفه خود را انجام دهند ما دادگاه هاي خلوت تري داريم و اختلافات کمتر بوجود مي آيد.

وي افزود: طبق ماده 22 دولت کسي را مي شناسد که سند به نام اوست و در دفتر اسناد رسمي به ثبت رسيده باشد اين نقش بسيار مهم شما در تحقق عدالت و حل و فصل دعاوي است. اميدوارم بتوانيد در راستاي انجام اين وظيفه از تخصص بيشتري برخوردار شويد تا در نتيجه کار شما مشکلات مردم بهتر حل شود.

دکمه بازگشت به بالا