سالمندان اصفهان در معرض افسردگی هستند

پایگاه خبری ارک خبر-اصفهان:

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

سالمندان اصفهان در معرض افسردگی هستند

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: سالمندان اصفهان به دلیل پدیده «سالمند فراموشی» در معرض افسردگی قرار دارند.

ارک خبربه نقل ازمهر:سید رضا اسحاقی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر «سالمند فراموشی» یک پدیده عمومی است که هدف آن حذف سالمندان است و با این دلیل که سالمندان در خانه خودشان راحت تر و یا آنها دست و پاگیر هستند به دنبال منزوی کردن آنها هستیم و به نوعی از اینکه سالمندان در کنار خانواده باشند پرهیز می کنیم در صورتی که سالمندی برای همه ما وجود دارد.

وی با اشاره به رشد سریع سالمندی در کشور، بیان داشت: ۴۵۰ هزار سالمند در کشور داریم که سرعت رشد آن از سرعت رشد بقیه جمعیت بیشتر است به طوری که در مابقی جمعیت، رشد یک و نیم درصد اما در جمعیت سالمندی رشد سه درصد است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: با توجه به رشد سریع سالمندی باید زیرساخت های لازم فراهم شود چراکه از هزار نفر سالمند، یک نفر تحت پوشش کمیته امداد است.

وی ادامه داد: هم اکنون امید به زندگی بالا رفته و مرگ و میر کاهش یافته است و این باعث شده که شاهد رشد سالمندی باشیم که وضعیت کشور در این امر بی سابقه بوده و طی ۳۰ سال گذشته،  ۲۰ سال امید به زندگی افزایش یافته است.

اسحاقی افزود: این جمعیت سالمندان، یکسری امکانات، تسهیلات و شرایطی می خواهد که در این حوزه کم کاری کردیم.

کم کاری کمیته تغذیه سالمندان اصفهان از سه سال پیش

وی بیان داشت: نباید تجربه تلخی که در گذشته و افزایش مرگ و میر در بین سالمندان داشتیم، دوباره تکرار کنیم و باید سالمندان را به جامعه برگردانیم و با مفهوم توانمند سازی و خود مراقبتی از نظر تئوری و عملی آنها را آشنا سازیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بر اساس آمار جهانی بین ۷۰ تا ۸۰ درصد سالمندان دچار اضطراب و افسردگی هستند و این در حالی است که در ایران سالمندان به دلیل فرهنگ غنی مذهبی، شادتر هستند.

وی بیان داشت: وضعیت سالمندان در اصفهان مطلوب تر است، افزود: از ۱۰ تا ۱۵ سال پیش کمیته تغذیه سالمندان با محوریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشکیل شد و این در حالی است که از سه سال پیش این کمیته خیلی کم کار شده است.

دکمه بازگشت به بالا