چهار طرح خدماتي و فرهنگي در ناژوان به بهره برداري مي رسد

پایگا خبری ارک خبر-اصفهان:

پنج شنبه هفته جاري؛

چهار طرح خدماتي و فرهنگي در ناژوان به بهره برداري مي رسد

پنج شنبه هفته جاري  چهار طرح و پروژه خدماتي و فرهنگي در ناژوان با هزينه اي حدود 80 ميليارد ريال با حضور مديران شهري و استاني به بهره برداري  مي رسد.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، مديريت طرح ساماندهي ناژوان در پنج شنبه هفته جاري چهار طرح  خدماتي و فرهنگي در راستاي حفظ محيط زيست در ناژوان در اختيار شهروندان قرار مي دهد.

احداث مخازن شماره يك و 2  كلكتور آب فضاي سبز  ناژوان با هزينه 21 ميليارد و 600 ميليون ريال در شمال و جنوب ناژوان از طرح هايي  است كه به بهره برداري مي رسد. مخزن  شماره يك واقع در جنوب پل سوم ناژوان به صورت دفني  با ظرفيت يك هزار متر مكعب و با مساحت 426 متر مربع احداث شده است.همچنين مخزن بتني شماره 2 واقع در شمال پل نصربه صورت دفني  با ظرفيت 2 هزار متر مكعب و با مساحت 685 متر مربع احداث شده است.

بنا بر اين گزارش، احداث جاده سلامت شماره 2(مناسب سازي شده ويژه جانبازان و معلولين ) واقع در       جاده ساحلي شمالي ناژوان حد فاصل پل نصر تا پل ميرزا كوچك خان      با هزينه 12 ميليارد و 600 ميليون ريال  از ديگر طرح هايي است كه در پنج شنبه هفته جاري  به صورت رسمي در اختيار شهروندان قرار مي گيرد. همچنين  در آن از مصالح سنگي طبيعي و المانهاي مخصوص معلولين استفاده شده است.

باغ رويش واقع در شمال پل سوم ناژوان            با هزينه بيش از 15 ميليارد ريال با مساحت 6 هزار متر مربع نيز در پايان هفته جاري به بهره برداري مي رسد . سطوح داخلي و خارجي ديوارآن به مساحت يك هزار و 280متر مربع با استفاده از اندود كاهگل رنگي و غير رنگي اجرا شده داراي جداول سنگي به طول 485متر و پياده روهايي با مساحت يك هزار و 600متر مربع مي باشدكه با استفاده از شن رنگي پوشانده شده است.

همچنين همزمان با بهره برداري از اين طرح ها، عمليات اجرايي پروژه باغ هزارتو درشمال پل نصر با برآورد هزينه 26 ميليارد ريال شروع مي شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا