درآمد نفتی ایران 67 درصد رشد کرد

ارک خبر- نگاهی به وضعیت بودجه عمومی دولت نشان می دهد که درآمد ایران از فروش نفت خام در هشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال حدود 67 درصد رشد کرده و به دنبال آن پرداخت های عمرانی نیز 51 درصد افزایش یافته است.
درآمد نفتی ایران 67 درصد رشد کرد/ افزایش 51 درصدی پرداخت های عمرانی
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بنا بر جداول آماری که امروز (چهارشنبه) بانک مرکزی منتشر کرد، دولت در هشت ماه امسال 539 هزار و 500 میلیارد ریال درآمد از محل واگذاری های سرمایه ای کسب کرد که سهم منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی 536 هزار و 800 میلیارد ریال بوده است.
در این میان به طور مشخص فروش نفت خام در هشت ماه امسال به رقم 402 هزار و 400 میلیارد ریال رسیده است؛ این در حالی است که در هشت ماه پارسال 270 هزار و 400 میلیارد ریال نفت خام فروخته شده بود.
همچنین منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول در مدت یاد شده 2.7 هزار میلیارد ریال اعلام شده است.

*درآمد 600 هزار میلیارد ریالی مالیاتی
در مدت یاد شده مجموع درآمدهای دولت اعم از مالیات، عوارض و حقوق گمرکی 840 هزار و 400 میلیارد ریال بوده که از این رقم 600 هزار و 600 میلیارد ریال آن به مالیات و بقیه به سایر درآمدها اختصاص دارد.
از مجموع درآمدهای مالیاتی، سهم مالیات های مستقیم یعنی مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت 299 هزار و 800 میلیارد ریال است و 300.8 هزار میلیارد ریال باقیمانده مربوط به مالیات های غیرمستقیم نظیر واردات، کالاها و خدمات و ارزش افزوده است.

*پرداخت های هشت ماه دولت
تا پایان آبان ماه امسال دولت 1439.5 هزار میلیارد ریال بابت پرداخت های هزینه ای (جاری) و 292.1 هزار میلیارد ریال بابت تملک دارایی های سرمایه ای یا همان پرداخت های عمرانی هزینه کرده است؛ با این اوصاف میزان پرداخت های عمرانی دولت در این مدت نسبت به مدت مشابه پارسال رشد 51 درصدی یافته است که ناشی از افزایش درآمدهای نفتی آن است.
همچنین دولت در این مدت 583 هزار و 300 میلیارد ریال از محل واگذاری دارایی های مالی نظیر اوراق مشارکت و اسناد خزانه درآمد داشته و در مقابل 187 هزار و 900 میلیارد ریال برای تملک اوراق سررسید شده هزینه کرده است.

دکمه بازگشت به بالا