ششمین کنفرانس منطقه ای سیرد با 2 مقاله برتر از شرکت توزیع برق اصفهان به پایان رسید

پایگاه خبری ارک خبر-اصفهان:

ششمین کنفرانس منطقه ای سیرد با 2 مقاله برتر از شرکت توزیع برق اصفهان به پایان رسید
در این کنفرانس مقاله  حمید رضاپیرپیران مدیر عامل شرکت و عباس رفیعی مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه  با عنوان مدیریت خلق منابع در شرکت های توزیع  برق و  مقاله مهندس ناصر  امی نایی  رییس بهره برداری امور برق شرق ؛ مسعود طیاری،بازرس بهره برداری امور برق غرب؛مهدی امینی بازرس بهره برداری امور برق شرق؛ سعید احمدی کارشناس فنی کنترل پروژه امور برق شمال و مصطفی مجید نیا پیمانکار کلید در دست شرکت با عنوان شناسایی عوامل بروز خطا در ترانسفورماتورهای توزیع روغنی (کنسروآتوری و هرمتیک )  آسیب دیده با هدف بهره برداری مناسب به عنوان مقاله های برتر شناخته و ارائه گردید
گفتنی است :شرکت توزیع برق اصفهان رتبه چهارم این کنفرانس منطقه ای را از آن خود کرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا