شناسایی و بیمه تمامی غیر مزدبگیران روستایی/۱.۶ میلیون بیمه هستند

ارک خبر- قائم مقام امور بیمه ای صندوق بیمه روستاییان و عشایر گفت: در صورت افزایش اعتبارات، امکان شناسایی و بیمه تمامی غیر مزدبگیران روستایی و کشاورزان غیر ساکن در صندوق وجود دارد.
صمدلله فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اعتبارات صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر گفت: در سال آینده بودجه ای که برای ارائه خدمات بیمه ای روستاییان و عشایر در نظرگرفته شده است ۵۵۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته درصدی افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه ۲۳۵ شغل کشاورزی وجود دارد، اظهار داشت: با توجه به گستردگی جمعیت تحت پوشش روستاییان و عشایر و مشاغلی که در این خصوص وجود دارد بنابراین جا دارد که نمایندگان اعتبارات صندوق روستاییان را افزایش دهند.

فیروزی با اشاره به اینکه درحال حاضر بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار روستایی و عشایر تحت پوشش ما هستند، تاکید کرد: این افراد از خدمات بیمه ای و مستمری از کار افتادگی، فوت و بازنشستگی بهره مندمی شوند و همچنین براساس تعهدات صندوق شهرنشینان زیر ۲۰ هزار نفر نیز تحت پوشش قرار می گیرند.

قائم مقام امور بیمه ای صندوق بیمه روستاییان و عشایر گفت: چنانچه اعتبارات صندوق افزایش پیدا کند دراین صورت می توانیم تمامی غیر مزد بگیرها شناسایی و تحت پوشش قرار دهیم و همچنین کشاورزان غیرساکن را نیز بیمه کنیم.

فیروزی افزود: در حال حاضر برخی از روستاییان و عشایر تحت پوشش های بیمه ای نیستند و امیدواریم بتوانیم زمینه بیمه و بازنشستگی این افراد را فراهم کنیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا