در طی سالهای 95 و 96 اجرای بیش از 80 کیلومتر شبکه فاضلاب در شهرهای منطقه برخوار اصفهان صورت گرفت

پایگاه خبری ارک خبر-اصفهان:

احمدرضا مهرجو مدیر آبفا منطقه برخوار پیرامون اجرای شبکه فاضلاب  در شهرهای دولت آباد، دستگرد، خورزوق، حبیب آبادو شاپور آباد گفت: اجرای شبکه فاضلاب در شهرهای دستگرد، خورزوق در مرحله پایانی بوده ودرشهردولت آبادنیز بیش از65درصدازکل شبکه اجراشده است  همچنین کلکتورهای اصلی فاضلاب درشهرشاپورآباد درسال جاری تکمیل شده وکلکتور فاضلاب شهر حبیب آبادنیز 1400 متر آن انجام گردیده است  درمجموع طی سالهای 95 تا96 بیش از 80 کیلومتر اجرای شبکه جمع آوری  فاضلاب در شهرهای فوق الذکر انجام گرفته که ازاین مقدار حدود41/7کیلومتر آن درسال 96 اجرا شده است.
وی با اشاره به اجرای شبکه فاضلاب درشهرهای منطقه به ترتیب  گفت: درشهرخورزوق ازکل شبکه فاضلاب شهر حدود 150 کیلومتر تاکنون 130 کیلومتر آن معادل87 درصد کل شبکه اجرا شده و ازاین مقدار(130 کیلومتر) نیز از ابتدای تیرماه سال جاری تاکنون بیش از 28 کیلومتر با اعتباری بالغ بر 5/8 میلیارد تومان در این شهر اجرا گردیده و تنها 20 کیلومتر دیگر باقی مانده تا عملیات اجرای شبکه فاضلاب در کل شهر خورزوق به پایان برسد .درصورت تامین اعتبار وتکمیل شدن باقیمانده شبکه فاضلاب در این شهر حدود 8 هزار و 922 مشترک تحت پوشش خدمات شبکه فاضلاب قرار می گیرند .
مدیر آبفا برخوار، اجرای شبکه فاضلاب شهر دستگرد را بسیار حائز اهمیت خواند و اعلام کرد: یکی از مطالبات اصلی مردم این شهر اجرای شبکه فاضلاب بوده است.
کل شبکه فاضلاب دستگرد حدود 63 کیلومتر بوده که تا کنون 57 کیلومتر آن به مرحله اجرا درآمده است که درصورت تامین اعتبار و تکمیل شدن کامل شبکه فاضلاب در شهر دستگرد بیش از 5 هزار و 221 مشترک تحت پوشش خدمات شبکه فاضلاب قرار می گیرد. لازم به ذکراست در سال جاری 6/5 کیلومتر(10درصد) از شبکه فاضلاب دستگرد ، با هزینه ای بالغ بر 1 میلیارد و 50 میلیون تومان اجرا گردید که با این حساب تاکنون 90درصد از شبکه فاضلاب دستگرد اجرا شده است.
مدیر آبفا برخوار با اشاره به احداث ایستگاه پمپاژ حبیب آباد عنوان کرد: درصورت تامین اعتبار  احداث ایستگاه فاضلاب پمپاژ حبیب آباد درسال آینده در دستور کار قرار می گیرد.ضمناتاکنون از 9 کیلومتر طول کل کلکتور اصلی فاضلاب این شهر ، 1400 متر آن اجرا شده است. لازم به یادآوری است که پروژه کلکتور حبیب آباد به دلیل اجرای عمق بیش از 11 الی 12 متر با لوله قطر 850 میلی متروبرخورد بالایه های ازجنس کاملا متفاوت(شن وماسه)، از حساسیت ویژه ای برخوردار بوده بطوریکه تمام طول1400متر را برای جلوگیری از ریزش با تیر وبلوک سیمانی مهار گردیده ولوله گذاری انجام شده است    و به نوعی اجرای این عملیات پرهزینه وبسیار زمانبرشده است . در مجموع کل شبکه فاضلاب شهر حبیب آباد با احتساب کلکتور آن42 کیلومتر (حدود 9 کیلومتر آن کلکتور) می باشد که تااین لحظه 1.4 کیلومترآن اجراشده ودرصورت تخصیص بودجه و  اجرا شدن کامل شبکه فاضلاب حبیب آباد، حدود 4 هزار و 654 مشترک تحت پوشش خدمات شبکه فاضلاب قرار خواهند گرفت .
مهرجو درخصوص کلکتور اصلی فاضلاب شهر شاپورآباد اضافه کرد : کلکتور اصلی فاضلاب شاپورآباد به طول 2/5 کیلومتر (قطر500) و طول کل شبکه جمع آوری فاضلاب شاپور آباد نیز 18 کیلومتر است که اجرای کلکتورآن صورت گرفته واجرای شبکه آن نیزدرصورت تامین اعتبار در سال آینده در دستور کار قرار می گیرد . با اجرا شدن کامل شبکه فاضلاب این شهر، حدود 2 هزار و 165 مشترک در شاپورآباد تحت پوشش خدمات شبکه فاضلاب قرار می گیرند . لازم به یادآوری است در حال حاضر صددرصد کلکتور شاپورآباد با هزینه ای بالغ بر 820 میلیون تومان اجرایی شده است .
وی به اجرای شبکه فاضلاب شهر دولت آبادنیزاشاره ای کردوگفت : کل شبکه فاضلاب شهر دولت آباد 157 کیلومتر است که حدود 102 کیلومتر آن تاکنون اجرا شده (65 درصدکل شبکه) و 55 کیلومتر آن باقی مانده است. چنانچه در سال آینده اعتبارعمرانی برای اجرای باقی مانده شبکه فاضلاب تخصیص یابد یا شهرداری دولت آباد به تعهدات خود مبنی براجرای 47 کیلومترشبکه فاضلاب درقالب قرارداد بیع متقابل(درمقابل خریدپساب فاضلاب) عمل نماید شبکه فاضلاب دولت آباد تکمیل خواهدشد.با تکمیل شبکه فاضلاب شهر دولت آباد بیش از 15 هزار و 992 مشترک تحت پوشش خدمات شبکه فاضلاب قرار می گیرند .
مدیر آبفا برخوار به اهمیت اجرای شبکه فاضلاب در شهرهای منطقه برخوار اشاره کرد و گفت: اجرای شبکه فاضلاب در شهرهای دولت آباد، حبیب آباد، شاپورآباد، دستگرد و خورزوق بسیار ضروری به نظر می رسد چرا که جنس خاک در این منطقه سخت بوده وازطرفی حفرچاههای جذبی پاسخگوی مشترکین رانداده و جذب کمی در این نوع خاک صورت می گیرد. بنابراین از لحاظ اقتصادی برای خانوارهای این منطقه حفر چاههای جذبی به منظور دفع فاضلاب مقرون به صرفه نیست. از سوی دیگر جمع آوری و تصفیه فاضلاب در راستای بهداشت عمومی جامعه و استفاده مجدد در حوزه صنعت و صیانت از محیط زیست در این برهه از زمان که کشور و استان با چالش جدی خشکسالی مواجه است ، بسیار حائز اهمیت می باشد.
مهرجو مدیر آبفا منطقه برخواردرپایان اضافه نمود : در سال جاری در 7 جبهه کاری مختلف بیش از 41 کیلومتر و 700 متر شبکه فاضلاب در منطقه برخوار اجرا شده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا