در نشست مشترک مطالعات استراتژیک شرکت ذوب آهن اصفهان عنوان شد

پایگاه خبری ارک خبر-اصفهان:

در  نشست مشترک مطالعات استراتژیک شرکت ذوب آهن اصفهان عنوان شد :

ضرورت تجمیع منابع و قابلیت های سازمان

با نگاهی دقیق به مفهوم مدیریت استراتژیک تحت عنوان تعیین اهداف و تبیین راههای دستیابی به آنها ، می توان به ضرورت استفاده از آن پی برد. با توجه به تغییرات محیطی پرشتاب امروز و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی، لزوم به کارگیری برنامه ای جامع برای مواجهه با این گونه مسائل بیشتر از گذشته ملموس می شود. پایه های مدیریت استراتژیک بر اساس میزان درک و شناختی است که مدیران از قابلیت ها و مزیت های رقابتی خود همچنین از شرکت های رقیب، بازارها، قیمت ها، مشتریان، تامین کننده و سایر ذی نفعان قرار دارد و این عوامل تعیین کننده موفقیت تجاری در دنیای امروز است .

در این راستا مدیریت برنامه ریزی و مهندسی صنایع در ادامه مطالعات جامع جهت ارزیابی، بازنگری و بروز رسانی استراتژی های کسب و کار شرکت و به منظور شناسایی قابلیت ها، شایستگی ها و نهایتاً قوت ها و ضعف های سازمان مبتنی بر مدل RBV نسبت به برگزاری جلسات اختصاصی با معاونت ها و مدیریت های سازمان اقدام نمود.

 بدین ترتیب  ابتدا  با تریسم زنجیره ارزش شرکت و تعیین نقش کلیدی واحدهای سازمانی منابع و قابلیت های موجود و مورد نیاز در شرکت ذوب آهن اصفهان شناسایی گردید و پس از تجمیع، اصلاح و ادغام عوامل مذکور و به منظور جمع بندی نهایی، نسبت به برگزاری جلسه مشترک نمایندگان حوزه ها در روز  سه شنبه ۱۵/۱۲/۹۶ اقدام گردید. در این جلسه کلیه منابع و قابلیتهای سازمان به طور جامع بررسی و از منظر اهمیت استراتژیک و در رقابت با شرکت های رقیب اولویت بندی گردیدند.
این نتایج پس از تکمیل تحلیل های استراتژیک در تقارن با تهدیدها و فرصت های محیط خارجی سازمان مبتنی بر مدل های  pest  و  porter، به عنوان عوامل بنیادی در تعیین مزیت های رقابتی سازمان، تبین استراتژی های سازمان، اهداف و برنامه های بهبود مرتبط به کار گرفته خواهد شد.

 در پایان از همکاری و مشارکت کلیه مدیران ، سرپرستان ، کارشناسان در برگزاری جلسات و ارائه دیدگاهها و نظرات لازم تشکر و قدردانی بعمل می آید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا