ارائه بیش از ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر ساعت آموزش های مهارتی در بخش دولتی و غیردولتی

پایگاه خبری ارک خبر-اصفهان:

رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید رجایی اصفهان خبر داد:
ارائه بیش از ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر ساعت آموزش های مهارتی در بخش دولتی و غیردولتی

رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید رجایی اصفهان از ارائه ۱ میلیون و ۴۰۷ هزار و ۱۰۷ نفر ساعت آموزش های مهارتی در بخش دولتی و غیردولتی در این مرکز خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان، احمدرضا منتظری رییس مرکز شهید رجایی در تشریح این خبر گفت: در راستای تحقق اهداف سازمانی و با هدف تسهیل فرآیند اشتغال جوانان با بهره گیری از حداکثر ظرفیت و پتانسیل ، این مرکز با ارائه آموزشهای مهارتی بر اساس آینده پژوهی، شناسایی مشاغل پر رشد ، طراحی و استقرار الگوهای آموزش مهارتی با رویکرد تقاضا محور و مبتنی بر نیاز بازار کار ، بستر سازی مشارکت بخش غیر دولتی در فرآیند آموزشهای مهارتی ، اجراء نظام صلاحیت حرفه ای در صنایع و صنوف ، مزیت های منطقه ای، تنوع بخشی به رشته های آموزشی، رصد شغلی مهارت آموختگان و مهارت آموزی در محیط کار واقعی با عملکرد آموزشی بخش دولتی بالغ بر ۱ میلیون و ۲۱۳ هزار و ۳۲۵ نفر ساعت و۸۰۳۳ نفر دوره و در بخش غیر دولتی ۱۹۳ هزار و ۷۸۲ نفر ساعت و ۱۹۷۲ نفر دوره در کلیه بخش ها با میانگین درصد تحقق تعهدات ۱۳۰% نقش بسیار مؤثری در پاسخگویی به مطالبات مهارتی جوانان جویای کار در سال ۹۶ داشته است.
منتظری از دیگر برنامه ها . اقدامات انجام پذیرفته در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید رجایی اصفهان را در سال جاری آینده پژوهی در مشاغل و شناسایی مشاغل پررشد، طراحی و استقرار الگوهای آموزش مهارتی با رویکرد تقاضا محور و مبتنی بر نیاز بازار کار، توسعه مشاوره آموزشی و شغلی، ۴- توسعه و بهبود فضای کارگاههای آموزشی، اهتمام به پژوهش محوری در تصمیم سازی و تصمیم گیری، استاندارد سازی ، اصلاح بهبود روشها و فرآیندها، استفاده بهینه از مناع مالی و افزایش درآمد، اجرای طرح پارک مهارت به منظور تربیت دانش آموز ماهر برای مدارس مقطع ابتدایی (۱۸۰۰ نفر دوره)، بازدید بیش از ۹۰۰۰ نفر از اقشار مختلف از کارگاههای مرکز، واگذاری کارگاههای بلا استفاده به بخش غیر دولتی و کارآفرینی سازمانی با سرمایه گذاری بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال و اشتفال بیش از ۱۵۰ نفر در مجموعه، مشارکت با شرکت اسمارت از شرکتهای گروه انتخاب سرویس در تجهیز و راه اندازی کارگاه آموزشی بازاریابی فروش و برند سازی محصولات Snowa coway بیان نمود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا