دانش روابط عمومی مربوط به تمام ابعاد زندگی است

پایگاه خبری ارک خبر-اصفهان:

جامعه شناس ، نویسنده ، محقق و متخصص روابط عمومی :

دانش روابط عمومی مربوط به تمام ابعاد زندگی است

هادی زمانی ، جامعه شناس ، نویسنده ، محقق و متخصص روابط عمومی با اظهار تاسف از اینکه دانش روابط عمومی را به صورت عام و خاص ارتقا نداده ایم و نباید انتظار داشته باشیم که متخصص و اهل فن در این زمینه داشته باشیم اظهار داشت: دانش صفت جدید در عنوان روابط عمومی جدید مرتبط است با پیوند روابط عمومی با فناوری های جدید یا روابط عمومی برآمده از دانش فناورانه و مهارت های جدید که تنها مربوط به سازمان نمی شود بلکه در تمامی عرصه های زندگی هم این مهارت لازم است.

وی افزود: روابط عمومی دانشی است که به تمام ابعاد زندگی مربوط است و ابزار فکری قدرتمندی دارد که به آگاهی منجر می شود و مبنای حرکت و توسعه اجتماعی را می سازد.

زمانی ادامه داد: در روابط عمومی با دانشی مواجه هستیم که هم باید به ابعاد دانشی ارتباطات فردی و عمومی جدید توجه کند و هم به ابعاد شناختی و کرامتی که به نوعی مرتبط با حقیقت انسان یا تامین کننده نیازهای فطری انسان است و هم توانائی به مشارکت درآوردن بهینه دانش را داشته باشد، لذا در یک نگاه اولیه می توان دانش روابط عمومی جدید را مرتبط با مجموعه ای از دانش ها و توانائی ها دانست.

این پژوهشگر با اشاره به اینکه روابط عمومی بدون محتوای مناسب که بر اساس اصول علمی و قابل فهم طراحی و تولید شده باشد، فاقد تاثیرگذاری است و در حقیقت، ماهیت وجودی آن قابل تردید است، بنابراین باید از دل سازمان بیرون بیاید و در دل جامعه رسوخ کند تا از طریق آن مشخص شود که چه نیازهایی نیاز به پاسخگویی است موضوعی که هنوز نتوانسته به تبیین درآید.

وی افزود: روابط عمومی باید بر محور تفکرمداری، مشارکت مداری و اطلاع مداری باشد تا با شکافتن اطلاعات ضد و نقیض و ایجاد راهکارهای استراتژیک عملیاتی بتواند به خوبی نقش ایفا کند.

زمانی تاکید کرد: اگر انتقادهای زیادی به سازمان ها می شود، به این خاطر است که ما هنوز نتوانسته ایم استاندارد درست را در زمینه حرفه روابط عمومی ایجاد کنیم و تا زمانی که این استانداردها ابلاغ نشود به نتیجه خوبی نخواهیم رسید و دچار روزمرگی می شویم .

وی از تدوین اولین سند استاندارد سازی روابط عمومی ها با همکاری اداره استاندارد خبر داد و گفت از این طریق می توانیم به نتیجه درستی برسیم و روابط عمومی ها جایگاه و وظایف خود را به شکل مشخصی درک خواهند کرد.

محقق و متخصص روابط عمومی در پایان اظهار داشت: به نظر مشکل عمده در زمینه تولید محتوا، عدم بهره گیری از نیروهای انسانی متخصص و صاحب اندیشه در این حوزه و از سویی نداشتن بانک اطلاعات رسانه ای در بسیاری از روابط عمومی هاست و با توجه به اینکه ارتباط نزدیکی بین رسانه و روابط عمومی ها وجود دارد می توانیم از این طریق این رشته را به جایگاهی که باید برسانیم و برای مخاطبان جذاب کنیم.

دکمه بازگشت به بالا