لزوم افزایش سهم صنعت از دانش نیروی انسانی

پایگاه خبری ارک خبر-اصفهان:

مدیرعامل شرکت پالایش نفت اصفهان تاکید کرد:

لزوم افزایش سهم صنعت از دانش نیروی انسانی

مدیرعامل شرکت پالایش نفت اصفهان دراختتامیه پروژه پیاده سازی طرح جامع مدیریت دانش این شرکت با تاکید بر اهمیت سرمایه های فکری تصریح کرد: باید در جهت افزایش سهم صنعت از سرمایه های غیر ملموس، که همان دانش نیروی انسانی و سازمانی است، فرهنگ انتقال دانش به صورت سیستم باز رواج یابد.
چاوشی با اشاره  به اینکه درصورت انتقال دانش، انتقال دهنده دانش خود سود بیشتری می برد، افزود:  در بخش  طرح جامع مدیریت دانش حرکت های مطلوبی ایجاد گردیده، با این وجود باید برای تحکیم فرهنگ سازی انتقال دانش، بهره مندی از ابزار خوبی که برای تدوین و پیشبرد اهداف مدیریت دانش به کار گرفته شده  با جدیت بیشتری دنبال شود.
 نماینده مدیرعامل در سیستم های مدیریتی شرکت پالایش نفت اصفهان  نیز در این برنامه گفت:  ما با اجرایی نمودن طرح جامع مدیریت دانش، در آغاز راهی دیگر به سوی پیشرفت  کیفیت عملکرد سازمان هستیم و  هرگز این روند برای  سازمانی که راه تعالی می جوید، پایان پذیر نیست .
فرشته مشهدی با  بیان اینکه مدیریت دانش پروژه  نیست و در اصل یک فرایند جاری  و مستمر محسوب می شود گفت: افزایش دانش  دورن سازمانی یک الزام است و ما با مستندسازی مکتوب  و تصویری تجارب همکاران، در جهت ثبت  ونگاهداشت سرمایه های فکری کارکنان گام های مطلوبی برداشته ایم. این کار باعث انتقال تجارب ارزشمند آن ها به همکاران در حین کار خواهد شد.
 وی ایجاد بسترهای اولیه مدیریت دانش  و پیاده سازی در سطح پایلوت را از اهداف عمده طرح جامع مدیریت دانش برشمرد و اظهار داشت: این طرح از سال گذشته در  ۶ فاز  اجرایی: آماده سازی، ایجاد و راهبری تیم مدیریت دانش و انتخاب پایلوت پیاده سازی (فاز اول)، شناخت، ارزیابی بلوغ و آمادگی مدیریت دانش و تدوین نقشه راه مدیریت دانش (فاز دوم)، طراحی ساختار سازمانی، رویه ها و فرآیندهای مدیریت دانش (فاز سوم)،  فرهنگ سازی و آموزش برای ثبت، تسهیم و اخذ دانش (فاز چهارم)، طراحی و تشکیل شبکه های دانشی COP (فاز پنجم) و استقرار و پیاده سازی نرم افزار مدیریت دانش (فاز ششم) تدوین گردید.
رئیس مهندسی سیستم ها و روش های شرکت پالایش نفت اصفهان  به صورت اجمالی، گزارشی از نقشه راه اجرای مدیریت دانش این پالایشگاه از سال ۱۳۹۶ و برنامه های سالهای آتی ارائه کرد:
سال ۹۶: در بخش  رهبری/ کارکنان :آموزش دوره های عمومی و تخصصی مدیریت دانش، فرهنگ سازی و توجه به کار تیمی، انتشار و تقدیر از موفقیت های مدیریت دانش
در بخش راهبرد: ایجاد ساختار مدیریت دانش در شرکت، تشکیل تیم مدیریت دانش و تدوین نقشه های اعضا، تشکیل تیم سفیران دانش و تدوین نقش ها و وظایف و ایجاد، ایجاد آیین نامه های انگیزشی
 در بخش فرآیند: ایجاد بسترهای مدون سازی دانش و تجربیات کارکنان، آموزش و اجرای تکنیک انجمن های خبرگی، آموزش و اجرای تکنیک داستان سرایی، ایجاد نقشه دانش در پایلوت منتخب
 در بخش فن آوری: ایجاد سامانه مدیریت دانش، ایجاد درخت دانشی شرکت در نرم افزار مدیریت دانش
همچنین از مهمترین برنامه های در حال پیگیری برای سال ۹۷ و ۹۸ می توان به تدوین نقشه دانش در سایر واحدهای شرکت و شناسایی منابع دانشی و یکپارچه سازی فرآیندی اشاره نمود.
وی همچنین به اهم فعالیت های انجام شده در بخش مستندسازی دانش خبرگان در آستانه بازنشستگی اشاره نمود:  شناسایی و اولویت بندی ۵ نفر از خبرگان در آستانه بازنشستگی ( آقایان احمدرضا الشریف، بهمن مهدیان، اسماعیل خباز بوانی، بزرگمهر حسن زاده، حشمت اله ابراهیمی)، تشکیل تیم و انجام فرآیند مستندسازی برای چهار خبره در ۲۴ جلسه ( ۱۲ نفر- روز) ، تدوین بیش از ۳۰ بسته دانش از خبرگان و آماده سازی کتابچه تجارب
ارائه خلاصه اقدامات فرهنگ سازی و آموزش نیز از مواردی بود که رئیس مهندسی سیستم ها و روش های شرکت پالایش نفت اصفهان به آن پرداخت: تعداد نفرات پایلوت آموزشی ۲۵۰ نفر، آموزش های عمومی و تخصصی – ۲۵ دوره و  ۳۶۰۰ نفرساعت، مستندسازی تجارب  ۵ خبره، جلسه در سطح مدیران و کارشناسان      ۵۰ جلسه، سفیر دانش در واحدهای پایلوت  ۷۰ نفر، ارزیاب دانش در واحدهای پایلوت    ۱۸۵ نفر، حضور در کنفرانس بین المللی مدیریت دانش     ۸۰ نفر ساعت، حضور در دوره های پودمانی خارج از شرکت    ۱۶۰ نفرساعت
مشهدی در پایان ضمن تشکر از همکاری کلیه واحدها در اجرای این پروژه موفق، به رونمایی از کتاب تجارب ۵ نفر از خبرگان  پیشکسوت پالایشگاه اصفهان در آینده نزدیک خبر داد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا