هدف اصلی بازرسی از آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای را بسترسازی سالم آموزشی و پیشگیری از تخلفات احتمالی عنوان نمود

پایگاه خبری ارک خبر- اصفهان:

رییس مرکز آموزش فنی  حرفه ای شهرستان اصفهان:

هدف اصلی بازرسی از آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای را بسترسازی سالم آموزشی و پیشگیری از تخلفات احتمالی عنوان نمود

 

رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان اصفهان از برگزاری جلسه توجیهی بازرسان آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد شهرستان اصفهان در دو قالب « نظارتی» و «رتبه بندی» با حضور بازرسان منتخب در سالن کنفرانس اداره کل خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان، سیروس آئینه بندی رییس مرکز آموزش فنی  حرفه ای شهرستان اصفهان: با تببین انتظارات قانونی از فرآیند بازرسی ها  بر ضرورت پرهیز از حاشیه پردازی ها و اجرای محترمانه بازرسی از آموزشگاه ها تأکید نمود.

همچنین وی هدف نهائی از بازرسی ها را بستر سازی سالم آموزشی و پیشگیری از تخلفات احتمالی دانست.

در این جلسه،  فتحی (معاون مرکز) به بیان جزئیات برنامه ریزی های مربوطه و نکاتی که بازرسان در قبل ، حین و بعد از بازرسی باید مد نظر قرار دهند پرداخت .

در پایان یغمائی کارشناس بازرسی مرکز ، گروهها و سرگروه های بازرسی را تعیین و نکات تکمیلی را بیان نمود.

 

 

 

دکمه بازگشت به بالا