نشست تخصصی حقوق شهروندی با رویکرد فرهنگ سازی مالیاتی

پایگاه خبری ارک خبر-اصفهان:

نشست تخصصی حقوق شهروندی با رویکرد فرهنگ سازی مالیاتی

باحضور کلیه دبیران ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی وحقوق شهروندی نشست تخصصی حقوق شهروندی با رویکرد فرهنگ سازی مالیاتی در اداره کل امورمالیاتی استان اصفهان برگزار شد دراین نشست آقای ابراهیمی مدیرکل دفتر اموراجتماعی واستانداری اصفهان با اشاره به لزوم افزایش اعتماد مردم به عنوان سرمایه های اصلی اجتماع به دستگاههای دولتی بیان داشتند ایجاد اعتمادبین مردم ودستگاههای دولتی باعث کسب رضایتمندی مردم می شود مدیرکل دفتر اموراجتماعی واستانداری اصفهانضمن تشکر از اداره کل امورمالیاتی استان در قبول برگزاری جلسه دبیران حقوق شهروندی دستگاههای اجرایی افزودند مبحث مالیات یکی از مهمترین مباحثی است که نیازمند همراهی حداکثری تمام دستگاههای اجرایی درراستای فرهنگسازی آن میباشد ایشان با اشاره به جایگاه ستاد صیانت واستفاده از ظرفیت خوب سازمانهای مردم نهاد بیان داشتند امیدواریم در نشست امروز حرکات ارزشمندی درراستای فرهنگسازی مالیاتی انجام شود درنشست تخصصی حقوق شهروندی با رویکرد فرهنگسازی مالیاتی آقای مهدلومدیرکل امورمالیاتی استان نیز ضمن عرض خوش آمد گوئی به دبیران ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی وحقوق شهروندی دستگاههای اجرایی وتبریک هفته فرهنگسازی مالیاتی بیان داشتند درهر سرزمین و جامعه ای مردم و دولت دو طرف نظام مالیاتی هستند. برای اینکه نظام مالیاتی با حداکثر کارآمدی و اثربخشی همراه شود باید هر دو طرف از یکدیگر شناخت جامعی داشته باشند و به طور مستقیم و غیر مستقیم بتوانند رفتار یکدیگر را ارزیابی و اعتمادسازی کنند. بنابراین باید مردم درباره نحوه دریافت مالیات عادلانه و متوازن بودن آن و همچنین عدالت در هزینه کردن آن، اطلاعات و شناخت شفافی داشته باشند. و هم بایستی به مردم اعلام شود که چرا باید مالیات بپردازند و این مالیاتی که گرفته می شود به چه مصارفی می رسد
مدیرکل امورمالیاتی استان در بخش دیگری از صحبتهای خود رعایت حقوق شهروندی وحقوق دولت را حائز اهمیت دانستند وبیان داشتند در بحث اطلاع رسانی وشفاف سازی می بایست حرکات خوب وارزشمندی انجام شود ودراین راستا بتوانیم حقوق دولت وبیت المال ونهایتا عدالت مالیاتی را بوجود آوریم که این موضوع نیازمند فرهنگسازی دارد .ایشان با اشاره به منشور حقق مودیان مالیاتی هدف اصلی از رعایت حقوق شهروندی دراداره کل امورمالیاتی استان را ایجاد عدالت مالیاتی دانستند وبیان داشتند بحث فرهنگسازی مالیاتی بسیاردارای اهمیت است ومی بایست از تمامی ابزارها استفاده شود ایشان همچنینی با اشاره به جایگاه مالیات درتوسعه وعمران افزودند بالاخص در شرایط فعلی ،تامین هزینه های کشور از طریق مالیات باعث شده است که نقش مالیات در جامعه پررنگ تر شود که دراینخصوص منابع درآمدی دولت از طریق شناسایی فرار مالیاتی افزایش یابد ایشان دربخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به عوارض واریزی به حساب شهرداریها بیان داشتند در نظام مالیات برارزش افزوده از همه مهمتر بحث شفافیت مالی مورد نظراست که می بایست دراینخصوص دبیران محترم حقوق شهروندی کمک وهمیاری شایسته ای معمول نمایند آقای مهدلو تحقق به عدالت مالیاتی را حائز اهمیت دانستند وافزودند تمام تلاش ها براین است که به حقوق شهروندی دسترسی پیداکنیم .مدیرکل امورمالیاتی همچنین بهترین پرداخت کنندگان مالیات را حقوق بگیران وکارمندان دولت دانستندایشان هدف از برنامه های فرهنگسازی مالیاتی را ایجاد ثبات درراستای رفع تبعیض مالیاتی وتحقق عدالت مالیاتی مطابق با برنامه های تدوین شده دانستند وافزودند بحث فرهنگسازی مالیاتی ومالیات کار تخصصی است ونیازمند برنامه ریزی تخصصی است که این اداره کل آماده اجرای برنامه های اطلاع رسانی وفرهنگسازی به صورت تخصصی میباشد در پایان آقای مهدلو مدیرکل امورمالیاتی استان اظهار امیدواری نمودند که با کمک وهمیاری دبیران محترم حقوق شهروندی دستگاههای اجرایی بتوانیم تبعیض مالیاتی را ازبین ببیریم

دکمه بازگشت به بالا