شرکت برق حق قطع خارج از برنامه برق واحدهای تولیدی را ندارد

ارک خبر- رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه شرکت برق حق قطع خارج از برنامه برق واحدهای تولیدی را ندارد، نسبت به بررسی قطعی برق شهرک های صنعتی استان دستور ویژه ای به دادستان تبریز صادر کرد.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام حکمتعلی مظفری در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرک صنعتی شهید سلیمی، اظهار داشت:‌ با توجه به خسارت های سنگینی که قطعی برق بدون اطلاع رسانی قبلی به واحدهای تولیدی تحمیل می کند قطع این چنینی به هیچ وجه قابل قبول نیست.وی افزود: شرکت برق باید نسبت به ارایه برنامه قطعی معین و مشخص شهرک های صنعتی اقدام کند، در غیر این صورت برابر قانون برخورد قضایی صورت می گیرد.
حجت الاسلام مظفری با اشاره به مشکلات مالیاتی و تامین اجتماعی واحدهای تولیدی، گفت: ‌اینکه در شرایط اقتصادی فعلی در قبال دیرکرد چند روزه پرداخت حق بیمه واحدهای تولیدی را جریمه کنیم منصفانه نیست، واحدهای تولیدی سنگر جنگ اقتصادی با دشمن هستند و باید برابر اختیارات برخورد مهرآمیزی با آن ها داشته باشیم.

دکمه بازگشت به بالا