افزایش رضایتمندی مشتریان فولاد مبارکه

پایگاه خبری ارک خبر-اصفهان:

افزایش رضایتمندی مشتریان فولاد مبارکه

نتایج ارزیابی‌های به عمل آمده در پایان سال ۱۳۹۶ درزمینۀ شاخص‌ها و معیارهای مورد ارزیابی نشان می‌دهد میزان رضایتمندی مشتریان داخلی و خارجی شرکت فولاد مبارکه نسبت به سال ۱۳۹۵ به میزان ۲ درصد افزایش داشته است.
مدیر پشتیبانی فروش و بازاریابی فولاد مبارکه ضمن تأیید این خبر گفت: ازآن جا که بقای هر سازمانی در گرو وجود مشتریان وفادار است، در برنامه ریزی‌های استراتژیک شرکت فولاد مبارکه منظر مشتریان به عنوان یکی از مناظر چهارگانۀ تابلوی استراتژی و اهداف شرکت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در این منظر، استراتژی شرکت «رضایتمندی مشتریان» تعریف شده است و بر همین اساس، پیشنهاد ارزش فولاد مبارکه برای مشتریان بر مبنای ارائۀ محصولات با کیفیت مطلوب و پایدار، تأمین پایدار و تحویل به موقع، توسعۀ سبد محصولات، ارائۀ محصولات با قیمت و شرایط پرداخت رقابتی و پاسخگویی و ارائۀ راهنمایی‌های تجاری و فنی تدوین شده است.
محمد تاجمیر ریاحی درخصوص اهمیت سنجش میزان رضایتمندی مشتریان گفت: به منظور سنجش میزان موفقیت شرکت در تحقق این اهداف، واحد پشتیبانی فروش و بازاریابی همه ساله اقدام به نظرسنجی سیستمی از مشتریان فعال شرکت می کند و نتایج به دست آمده پس از تجزیه و تحلیل به منظور برنامه ریزی و بهبود مستمر برای واحدهای مرتبط ارسال می شود.
وی با تأکید بر اینکه شرکت فولاد مبارکه درزمینۀ فعالیتهای مختلف نیز روند افزایش یا تثبیت رضایت مشتریان را داشته است، افزود: میزان رضایتمندی درزمینۀ فعالیت لوله و پروفیل بیش از یک درصد، صنایع فلزی دو درصد و سازه‌های فلزی ۳ درصد رشد داشته است و این افزایش رضایت مشتریان منجر به وفاداری بیشتر مشتریان خواهد شد.
مدیر پشتیبانی فروش و بازاریابی فولاد مبارکه از تلاش و تعهد تمامی کارکنان شرکت فولاد مبارکه به عنوان عاملی اثرگذار در کسب این موفقیت‌ها یاد و تصریح کرد: بیشتر شاخص های تأثیرگذار در رضایت مشتریان روند روبه رشدی داشته است. برخی از مهمترین این شاخص‌ها تحویل به موقع محصولات و رضایت از کیفیت محصولات است.
وی در توضیح شاخص تحویل به موقع محصولات تصریح کرد: این شاخص در حقیقت شاخص برداشتی مرتبط با ضریب خوش قولی در تحویل محصولات است و در سال ۹۶ رشد ۶ درصدی نسبت به سال ۹۵ داشته است. میزان رضایت مشتریان درزمینۀ فعالیت لوله و پروفیل فولادی در این شاخص ۴ درصد رشد داشته و در سایر فعالیتها نیز با رشدی بیش از یک درصد همراه بوده است.
ریاحی پیرامون رضایت از کیفیت محصولات اظهار کرد: این شاخص نیز رشد داشته؛ به نحوی که رضایت از کیفیت محصولات گرم فولاد مبارکه و محصولات رنگی به میزان ۳ درصد و رضایت از کیفیت محصولات گرم سبا به میزان ۵ درصد افزایش یافته است.
او با اشاره به اینکه در سایر محصولات نیز میزان رضایتمندی مشتریان از محصولات فولاد مبارکه روندی پایدار داشته ادامه داد: در خصوص رضایت از کیفیت محصولات، میزان رضایت درزمینۀ فعالیت لوازمخانگی و ماشین آلات به میزان ۶ درصد و تولیدکنندگان لوله و پروفیل به میزان ۲ درصد افزایش یافته است.
ریاحی در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد: مهمترین انتظار مشتریان، پایداری و حفظ شرایط کیفی محصولات و خدمات فولاد مبارکه است که تحقق این خواستۀ مشتریان و بهبود مستمر آن به یقین با تعهد و تلاش همیشگی کارکنان شرکت امکانپذیر خواهد بود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا